Tarkastustoiminta

Oiva-tarkastukset

Oiva-tarkastukset ovat valvontasuunnitelman mukaisia elintarvikehuoneistotarkastuksia, joista laaditaan sekä yritykselle toimitettava tarkastuskertomus että julkinen Oivaraportti. Tarkastuksen pohjana käytettävä lainsäädäntö ei ole muuttunut Oiva-tarkastusten myötä. Muutos on tapahtunut raportointitavassa. Valvontayksikön tulee toimittaa tarkastuksen sisältö valtakunnalliseen sähköiseen järjestelmään, jossa se dokumentoidaan valtiotasolla.

Tarkastuksella käytetään apuna Eviran laatimaa tarkastuslistaa, jossa arviointi suoritaan A, B, C, D arvioilla (sanallisesti oivallinen, hyvä, korjattavaa ja huono). Tarkastuslomake on laaja kokonaisuus ja lomakkeessa on myös sellaisia osioita, jotka eivät välttämättä koske jokaista toiminnanharjoittajaa. Tarkastus laaditaan siis kohteen toiminnan mukaan. Jokaisella tarkastuksella käydään läpi ns. pakolliset osiot, jotka muodostavat elintarvikehygienian selkärangan jokaisessa elintarvikehuoneistossa. Näihin kuuluvat esimerkiksi elintarvikehygieniaan, siivoukseen, valmistukseen ja jäähdytykseen liittyvät asiat. Lomakkeessa on myös riskiperusteisesti tehtäviä tarkastusosioita, joita katsotaan kohteessa 1-3 vuoden välein. Tarkastuslomakkeen sisältöön voi tutustua oheisesta LINKISTÄ. ”

Yrityksen tarkastuskertomus on yksilöity dokumentti tarkastuksen sisällöstä ja siinä voidaan antaa mm. ohjeita tai korjauskehotuksia. Julkinen Oivaraportti on kooste tarkastuskertomuksen sisällöstä, jossa kerrotaan yrityksen toiminnasta asiakkaille.

Oivaraportti julkaistaan www.oivahymy.fi 1 viikon kuluessa siitä kun tarkastaja on laatinut tarkastuskertomuksen ja se on toimitettu yritykselle.