Terveysvalvonnan tehtävät

Laitokset (hyväksytyt elintarvikehuoneistot)

Virkaeläinlääkärit vs. Anne Woivalin, Mia Borg, Leena Haimi ja Laura Toivanen hoitavat laitosten valvonnan.

Maitoalan laitokset - Mia Borg

Kananmunapakkaamot - Mia Borg 

Liha-alan laitokset – Mia Borg, Leena Haimi ja Laura Toivanen

Rekisteröidyt (ent. ilmoitetut) elintarvikehuoneistot

Ilmoituksen käsittelyn ja valvonnan hoitavat terveystarkastajat Maarit Jalli ja Elina Järvinen.

Laitosten tai eläintilojen yhteydessä olevat elintarvikehuoneistot hoitavat virkaeläinlääkärit.

Alkutuotanto

Eläintilojen osalta käsittelyn ja valvonnan hoitavat virkaeläinlääkärit ja muiden tilojen osalta terveystarkastajat.

Forssan kaupungineläinlääkäri Laura Toivanen hoitaa maidontuotantotilojen tarkastukset.

Leipomot

Terveystarkastaja Elina Järvinen

Keskus- ja laitoskeittiöt

Terveystarkastajat Maarit Jalli ja Elina Järvinen (Someron alue)

Kontaktimateriaalit

Terveystarkastaja Maarit Jalli

Ruokamyrkytysepäily

Yhteydenotto ensisijaisesti terveystarkastajiin Tarja Andersson ja Terhi Suomilammi-Salmela (Someron alue).

Talousvesiasiat

Terveystarkastajat Tarja Andersson ja Terhi Suomilammi-Salmela

Uimavesiasiat

Uimahallit ja yleiset uimarannat terveystarkastajat Tarja Andersson ja Terhi Suomilammi-Salmela

Parturit ja kampaamot sekä kauneushoitolat

Terveystarkastajat Tarja Andersson ja Terhi Suomilammi-Salmela

Tupakan myyntiluvat

Terveystarkastajat Elina Järvinen ja terveysvalvonnan johtaja Leena Haimi

Nikotiinikorvaustuotteiden myyntiluvat

Terveystarkastajat Elina Järvinen ja terveysvalvonnan johtaja Leena Haimi

Koulu- ja päiväkotitarkastukset

Terveystarkastajat Tarja Andersson ja Terhi Suomilammi-Salmela (Someron alue)

Asunto- ja sisäilma-asiat

Terveystarkastajat Tarja Andersson ja Terhi Suomilammi-Salmela (Someron alue)

Meluasiat

Terveystarkastajat Tarja Andersson ja Terhi Suomilammi-Salmela (Someron alue)

Lausunnot ja muu valmistelu

Terveysvalvonnan johtaja Leena Haimi ja terveystarkastaja Terhi Suomilammi-Salmela (Someron alue)

Tuhoeläinten tunnistus

Terveystarkastajat Tarja Andersson ja Terhi Suomilammi-Salmela (Someron alue) 

Laskutus

Osastonsihteeri Päivi Kalliokanta