Tupakan myynti ja tupakointi

Tupakkalain valvonta

Ympäristöterveydenhuolto valvoo tupakkalain nojalla tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiä sekä yhdessä muiden viranomaisten kanssa myös tupakointikieltojen noudattamista. Valvonta on kohteille maksullista ja se on kuvattu valvontasuunnitelmassa.

Valvonnan tarkoituksena on ehkäistä tupakkatuotteiden käytön aloittamista, edistää niiden käytön lopettamista ja suojella väestöä tupakansavulle altistumiselta. Erityinen painopiste on vähentää alle 18-vuotiaiden altistumista ympäristön tupakansavulle sekä estää alaikäisten mahdollisuuksia hankkia tupakkaa.

Ilmoita tupakointikiellon rikkomisesta

Tupakkalain säännösten noudattamisesta vastaa tupakointikiellon osalta tilan tai ulko-alueen haltija tai yleisötilaisuuden järjestäjä. Heidän tulee puuttua sisätilassa tai ulkoalueella tapahtuvaan tupakkalain rikkomiseen viipymättä.

Jos havaitset tupakointikiellon toistuvaa rikkomista, ota ensin yhteyttä tilan tai ulko-alueen haltijaan tai yleisötapahtuman järjestäjään tai hänen edustajaansa, esim. järjestysmieheen. Jos yhteydenottosi ei johda tupakoinnin loppumiseen tupakointikieltoalueella, voit ottaa virka-aikana yhteyttä terveydensuojeluviranomaiseen, työsuojeluviranomaiseen tai poliisiin sekä virka-ajan ulkopuolella poliisiin.

Ilmoita tupakan myyntirikkomuksesta

Tupakan myyjä vastaa siitä, että tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä ei myydä alle 18-vuotiaille.

Jos havaitset, että tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä myydään myyntipaikassa alle 18-vuotiaille, ota yhteyttä terveydensuojeluviranomaiseen tai poliisiin.

Tupakkatuotteiden myyminen

Tupakkatuotteiden myyminen on luvanvaraista. Sähköinen hakemuslomake ohjeineen on sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran internetsivustolla.

Tupakan vähittäismyynnin lupahakemus

Myyntiluvan käsittelee myyntipaikan sijaintikunnan tai liikennevälineen kotikunnan terveydensuojeluviranomainen. Myyntilupa on maksullinen.

Vähittäismyyntilupa hyväksytään, jos hakemukseen liitetty tupakkatuotteiden myynnin omavalvontasuunnitelma, ja jos tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden sijoittelu myyntipisteessä täyttävät tupakkalain vaatimukset. Lisäksi haltijan tulee osoittaa kykenevänsä vastaamaan valvontajärjestelyjen riittävyydestä. Myyntilupa on pidettävä asiakkaiden nähtävillä jokaisessa tupakkatuotteen myyntipisteessä.

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiä ei saa aloittaa ennen kuin kunta on myöntänyt elinkeinoharjoittajalle myyntiluvan. Tupakkatuotteita ei myöskään voi ostaa tukusta ennen kuin kunta on myöntänyt myyntiluvan.

Myyntipisteiden lukumäärän ja sijainnin sekä myyntiluvan haltijan ja myyntipaikan tietojen muutoksista tulee ilmoittaa terveydensuojeluviranomaiselle, joka päivittää tiedot Valviran ylläpitämään tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluparekisteriin.

Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myynti on kielletty alle 18-vuotiaille. Nuuskan myynti Suomessa on kielletty. Tupakanmyyjien on noudatettava omavalvontasuunnitelmaa, jonka tarkoitus on myyntikiellon noudattamisen varmistaminen.

Tupakkalaki
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitilasta (964/2006)