Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma ja maksutaksa

Ihmisen terveyden edistäminen ja turvallisen elinympäristön varmistaminen on ympäristöterveydenhuollon keskeinen tehtävä.

Elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka- ja eläinlääkintähuoltolaissa säädetään valvontaohjelmista, jotka kunta laatii ja joiden mukaan sen tulee toteuttaa suunnitelmallista ja laadukasta valvontaa.

Valvontasuunnitelman laatimisessa huomioidaan kansallinen lainsäädäntö sekä EU-lainsäädäntö samoin kuin ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma, jonka keskusvirastot yhdessä laativat.

Lain mukaan kunnan on perittävä toiminnanharjoittajalta maksu hyväksymänsä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista, näytteenotoista ja tutkimisesta.

Myös kohteen hyväksyminen ja määräysten noudattamatta jättämiseen perustuva valvonta on maksullista.

Ajankohtaista maksullisuudesta elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnassa

Valvontasuunnitelma 2022 

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 2022