Forssan pääterveysaseman hammashoitolan ulko-ovi
 

Hammashoitolat

Suun terveydenhuolto tarjoaa koko väestölle lakisääteisiä hammashuollon palveluja. Palveluja tarjotaan viiden kunnan alueella ja ne pyritään järjestämään henkilöstöresurssien puitteissa tasapuolisesti kaikille kuntalaisille. Hoidosta peritään lakisääteiset asiakasmaksut.

Suun terveydenhuollossa keskitytään perushammashoitoon sekä asiakkaiden neuvontaan suun terveyden ylläpitämiseksi. Erilaisin ehkäisevin ja korjaavin toimenpitein pyritään huolehtimaan siitä, että jokainen voisi säilyttää omat hampaansa toimintakykyisinä koko elinikänsä.

Suun terveydenhuollon palveluihin kuuluvat tarkastukset ja tutkimukset, suun sairauksien hoito sekä yksilöllinen ehkäisevä hoito ja neuvonta. Tehtäviin kuuluu myös väestön suun terveyden edistäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hammaslääkärit, suuhygienistit ja hammashoitajat tekevät moniammatillista yhteistyötä, jossa eri ammattiryhmät tekevät ammattikoulutustaan parhaiten vastaavat toimenpiteet asiakkaan hoidon toteuttamiseksi.

Hoitoon pääsyn ratkaisee ensisijaisesti hoidon tarve. Siksi ajanvarauksen yhteydessä on syytä tuoda esille syy hoitoon hakeutumiseen. Hoito tapahtuu ajanvarausvastaanotoilla.

Kiireellistä hoitoa varten toimii arkisin ja viikonloppuisin hammaslääkäripäivystys.