Hoitoon pääsy

Koronavirustilanteen aiheuttamat muutokset suun terveydenhuollossa:

Peruthan kiireettömän vastaanottoaikasi, jos sinulla on flunssaoireita tai olet altistunut koronavirukselle

THL:n Ohje suun terveydenhuollon yksiköille covid-19-epidemian aikana.

Koronavirusepidemian pitkityttyä suun terveydenhuoltoon on kertynyt runsaasti hoitovelkaa. Riskinä on suusairauden paheneminen ja lisääntyvät suun infektiot, jotka vaikuttavat myös yleisterveyteen. 

Näin ollen kiireellisen suun hoidon lisäksi kiireetöntä hoitoa tulee tarjota koko maassa. Myös ehkäisevään työhön on syytä panostaa, jotta väestön suun terveys ei heikkene.    

Erityisesti seuraavien potilasryhmien hoitoon pääsy tulee varmistaa:

  • Potilaat, joiden yleinen terveydentila, suunniteltu lääketieteellinen hoito tai aloitettava lääkitys edellyttää suun infektioiden hoitoa
  • Potilaat, joilla on suun limakalvomuutoksia
  • Yli 70-vuotiaat ja muut vakavan COVID-19-taudin riskiryhmään kuuluvat henkilöt, koska heillä suun terveydenhuollon palvelutarve on usein suurinta
  • Yleisanestesiassa hoidettavat potilaat, koska heillä on usein kohonnut vakavan hammasperäisen infektion riski
  • Henkilöt, joilla on todettu suuri suun sairauksien riski
  • Oikomishoitopotilaat. 

Hyvin tehty esihaastattelu on tärkeää: tarkistetaan potilaan esitiedot ja mahdollinen altistus koronavirukselle aina ennen vastaanotolle tuloa.

Kiireetön hoito on syytä siirtää eteenpäin henkilöillä,

- - - - - - - - - - - - - - - -

Koko väestöllä on oikeus käyttää Suun terveydenhuollon palveluita. Hoitoon pääsyn ratkaisee ensisijaisesti hoidon tarve. Tästä syystä ajanvarauksen yhteydessä on syytä tuoda esille syy hoitoon hakeutumiseen. Hoito tapahtuu ajanvarausvastaanotoilla. Kiireellistä hoitoa varten toimii arkisin ja viikonloppuisin hammaslääkäripäivystys.

 Suun terveydenhuollon ajanvaraus palvelee arkisin klo 8-16.

Lakisääteinen suun terveystarkastus tehdään kaikille 8, 12 ja 15-vuotiaille lapsille. Edellä mainittujen ikäryhmien lisäksi kutsut/muistutukset hammaslääkärin tai suuhygienistin vastaanottoajasta lähetetään hammaslääkärin määrittelemän yksilöllisen tarpeen perusteella kaikille alle 18-vuotiaille. Lapselle tai nuorelle, jolla on erityinen riski sairastua suusairauksiin, järjestetään tehostettua ennaltaehkäisevää hoitoa. Aikuisia ei kutsuta hoitoon, vaan he varaavat itse ajan hammaslääkärin suosittelemaa tarkastusväliä noudattaen.

Lapsen huoltajilla on vastuu lapsen terveydenhoidosta. Suun terveydenhuollon ammattilaisten on oltava yhteydessä lastensuojeluviranomaisiin lastensuojelun tarpeen selvittämistä varten, mikäli lapsen suun terveystarkastus jää toistuvasti tekemättä tai lapselle tarpeellinen hoito jää kesken siksi, että lapsi ei tule hammashoitolaan. (Lastensuojelulaki 25 §).

Toisen asteen oppilaitoksessa päätoimisesti opiskeleva voi hakeutua suun terveystarkastukseen opiskelupaikkakunnallaan. Hoito on maksullista yli 18-vuotiaille.

Ensimmäistä lastaan odottavilla vanhemmilla on mahdollisuus varata aika terveysneuvontatilaisuuteen. Tilaisuudessa kartoitetaan vanhempien suun terveystottumuksia ja ohjataan heidät tarvittaessa tarkastuskäynnille hammaslääkärille.