Hoitoon pääsyn tiedot

Hoito määräajassa

Potilailla on oikeus tasavertaisiin ja määräajassa annettaviin, ei-kiireellisiin, terveydenhuollon palveluihin. Kiireelliset sairaanhoidon palvelut on annettava välittömästi.

Lain mukaan:

  • Potilaalle on taattava välitön yhteys terveyskeskukseen arkisin virka-aikana.
  • Terveyskeskuksessa on terveydenhuollon ammattihenkilön (lääkäri tai hoitaja) annettava viimeistään kolmantena arkipäivänä arvio potilaan hoidon tarpeesta.
  • Hoito tulee järjestää, huomioiden hoidon kiireellisyys, kolmessa kuukaudessa ja suun terveydenhuollossa viimeistään kuudessa kuukaudessa.
  • Erikoissairaanhoidossa on hoidon tarpeen arvio tehtävä kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta. Arvio tehdään lähetteen pohjalta.
  • Hoito tulee järjestää, huomioiden hoidon kiireellisyys, viimeistään kuudessa kuukaudessa.
  • Lasten- ja nuorisopsykiatriassa on hoito on annettava kolmessa kuukaudessa.
  • Mikäli potilaan sairaus tai oire on tarkoituksenmukaista hoitaa terveyskeskuksessa, on hänet ohjattava ko. yksikköön ja annettava terveyskeskukselle tarpeelliset hoito-ohjeet.
  • Mikäli hoitoa ei voida antaa omassa kuntayhtymässä, tulee hoito hankkia Kanta-Hämeen keskussairaalasta tai tarvittaessa muilta palveluiden tuottajilta.
  • Kiireellinen sairaanhoito tulee antaa välittömästi.

Näillä sivuilla annetaan jonotiedot polikliinisen kirurgian keskeisimmistä leikkauksista ja keskimääräiset jonotusajat sekä leikkauksiin että eri erikoisalojen poliklinikoille ja odotusajat terveysasemien lääkärien ja hoitajien vastaanotoille.

Leikkauksien ja poliklinikoiden tiedot päivitetään kolme kertaa vuodessa. Suun terveydenhuollon tiedot päivitetään joka toinen kuukausi ja terveysasemien vastaanottojen tiedot kolme kertaa vuodessa.