Odotusajat lääkäreiden ja hoitajien vastaanotoille

Kiireettömän hoidon odotusaika omalääkäreille 2 - 23 arkipäivää.
Ns. T3-aika (kolmas vapaa aika lääkärille kiireettömään hoitoon) 22 päivää.

Odotusaika hoidon tarpeen arviointiin

  • terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien vastaanotoille 0 - 2 arkipäivää
  • puhelimitse terveydenhoitajille ja sairaanhoitajille ja terveyskeskusavustajille samana päivänä

Puhelinyhteyden saanti 100 %.