Odotusajat lääkäreiden ja hoitajien vastaanotoille

Kiireettömän hoidon odotusaika lääkäreille 2 - 20 arkipäivää.
Ns. T3-aika (kolmas vapaa aika lääkärille kiireettömään hoitoon) 11 päivää.

Odotusaika hoidon tarpeen arviointiin

  • sairaanhoitajien vastaanotoille 0 - 2 arkipäivää
  • puhelimitse sairaanhoitajille samana päivänä

Puhelinyhteyden saanti 100 %.