Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalveluissa edistetään koululaisten ja opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia sekä seurataan kasvua ja kehitystä. Työ on aina luottamuksellista ja terveydenhuollon salassapitovelvoitteet koskevat myös koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa. Yhteistyötä tehdään vanhempien, opettajien ja muun opiskeluhuollon henkilöstön, kuten kuraattorien ja psykologien, kanssa.

Kouluterveydenhuolto on peruskoululaisille ja heidän perheilleen tarkoitettu lakisääteinen ja maksuton palvelu, joka tarjotaan koulussa. Toiminnan rungon muodostaa jokaisella luokkatasolla toteutettavat terveystarkastukset.

Opiskeluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu alueella sijaitsevien ammatillisten oppilaitosten, lukioiden, aikuiskoulutuksen ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille kotipaikkakunnasta riippumatta. Terveystarkastusten tai terveyskyselyn lisäksi opiskeluterveydenhuoltoon sisältyvät sairaanhoitopalvelut.

Voit olla yhteydessä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon kaikissa hyvinvointiin sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta ohjataan eteenpäin tutkimuksiin tai saamaan apua ja hoitoa muista palveluista.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on osa koulujen ja oppilaitosten opiskeluhuoltoa. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (FSHKY) alueella palvelut ovat tarjolla jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa.