Muu asiointi

Kouluterveydenhoitajan vastaanotolle voi hakeutua myös aikaa varaamatta erilaisissa mieltä askarruttavissa asioissa. Avoimen vastaanoton käytännön toteutus vaihtelee kouluittain riippuen siitä, kuinka usein terveydenhoitaja on paikalla.

  • Terveydenhoitajalle on kätevintä hakeutua avoimen vastaanoton kellonaikoina. Joillakin kouluilla vastaanottoa on joka välitunti. Tarkat tiedot oman/lapsesi koulun terveydenhoitajan vastaanottoajoista löydät koulun tiedotteista ja nettisivuilta.
  • Oppituntien aikana terveydenhoitaja tekee pääsääntöisesti terveystarkastuksia, eikä voi silloin ottaa vastaan muita asiakkaita. Voit sopia ajan myös etukäteen Wilman kautta, sähköpostitse tai tekstiviestillä.
  • Tavallisissa lasten ja nuorten sairauksissa (esim. infektiot, vatsavaivat ja jalkakivut) ja vapaa-ajan tapaturmissa tutkimus ja hoito tapahtuvat omalla terveysasemalla.

Seuranta- ja lisäkäyntejä sovitaan silloin, kun kouluterveydenhuollossa halutaan seurata oppilaan tilannetta. 

  • Seurantakäyntejä voidaan sopia esimerkiksi pituuskasvun, painon, ryhdin tai verenpaineen seuraamiseksi. Myös erilaisia vaivoja, mielialaa tai kaveripulmia sekä koko perheen tilannetta voidaan selvitellä ja seurata sopimalla uusia käyntejä kouluterveydenhuoltoon. Perhetapaamisiin pyydetään mukaan vanhempia ja joskus sisaruksiakin.
  • Tavallisesti terveydenhoitaja kutsuu oppilaan seurantakäynneille tai seuraava tapaamisaika sovitaan edellisellä käynnillä.

Raskauden ehkäisyyn liittyvissä asioissa voi sopia tapaamisen yläkoulun terveydenhoitajalle.  Sekä tyttöjä että poikia opastetaan seksuaaliterveyteen ja ehkäisyyn liittyvissä asioissa.  Tarvittaessa voidaan aloittaa e-pilleriehkäisy tai ohjata perhesuunnitteluneuvolaan tai lääkärin vastaanotolle.

Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä kouluterveydenhoitajaan kaikissa lapsen terveyttä ja hyvinvointia sekä koulunkäyntiä koskevissa asioissa. Kouluterveydenhuolto on käytettävissä myös koko perheen hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Monialainen yhteistyö on kouluterveydenhuollossa tavallista.

  • Koulun sisällä yhteistyötä tehdään kuraattorin, koulupsykologin ja opettajien kanssa. Koulussa kootaan tarvittaessa oppilaan asian ympärille eri ammattilaisista koostuva ryhmä, joka selvittelee tuen tarvetta ja järjestää tukea sekä seuraa asian edistymistä. Ryhmän työskentelyyn ja kokoonpanoon pyydetään aina suostumus oppilaalta tai, oppilaan iästä riippuen, huoltajalta. Oppilas ja huoltaja osallistuvat tämän ns. MAT-ryhmän kokoontumisiin.
  • Koulun ulkopuolella yhteistyötä tehdään esimerkiksi perheneuvolan, lastenlääkäreiden, lasten- ja nuorisopsykiatrian, kehitysvammahuollon sekä lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kanssa. Yhteistyötahojen kanssa voidaan tarvittaessa sopia yhteisiä asiakastapaamisia. Yhteistyötapaamisista sovitaan aina erikseen ja oppilas sekä huoltajat ovat tapaamisissa mukana. Vanhempia oppilaita voidaan kuitenkin tarvittaessa tavata myös ilman huoltajia.