Terveystarkastukset  

Lukiossa ja toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville järjestetään terveydenhoitajan tarkastus ensimmäisenä opiskeluvuonna. Toisena opiskeluvuonna on lääkärin tarkastus, joka on yhdistetty kutsuntatarkastukseen.

Ammattikorkeakoulussa terveydenhoitaja antaa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana jokaiselle opiskelijalle täytettäväksi terveyskyselyn. Tämän perusteella kutsutaan terveystapaamiseen jokainen halukas sekä terveydenhoitajan harkinnan ja huolen mukaan muitakin opiskelijoita.

Opiskelija voi halutessaan myös itse varata ajan terveystapaamiseen missä opintojen vaiheessa tahansa.

Terveystarkastuksen tavoitteena on saada kokonaiskäsitys opiskelijan terveydestä ja hyvinvoinnista, elämäntilanteesta, opiskelumotivaatiosta sekä yksilöllisistä terveysriskeistä. Tarkastuksessa keskustellaan sekä psyykkisestä että fyysisestä terveydentilasta, elintavoista, terveyskäyttäytymisestä ja ihmissuhteisiin liittyvistä asioista. Terveystapaamisessa kiinnitetään huomiota myös koulutusalan tuomiin erityisiin terveyteen liittyviin haasteisiin. Tapaamisten tarkoituksena on tukea onnistumista opinnoissa ja tulevassa ammatissa sekä ohjata opiskelijaa tekemään terveyttä edistäviä valintoja.