Fysioterapia

Fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta ja sen avulla ylläpidetään ja parannetaan työ-, toiminta- ja liikkumiskykyä.

Yksilöllisiä ja ryhmäterapiapalveluja annetaan Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lääkäreiden lähetteiden perusteella sovittujen kriteerien mukaan. Lähete lähetetään sähköisesti yksikköön ja täältä käsin otetaan yhteyttä potilaaseen vastaanottoajan sopimiseksi.

Ennaltaehkäiseviä palveluja, neuvontaa ja ohjausta saa myös muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden suosituksesta.

Kuntoutuspalveluna arvioidaan apuväline- ja asunnon muutostöiden tarpeita.