Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällisellä kuntoutuksella pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä tukemaan hänen elämäntilanteensa hallintaa ja hänen itsenäistä suoriutumistaan päivittäisissä toiminnoissa. Lääkinnällisen kuntoutuksen tehtävät on määritelty Terveydenhuoltolaissa. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä järjestää lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluita joko omana toimintana (kts. fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia) tai ostopalveluna. Lääkinnällisenä kuntoutuksena järjestetään myös apuvälinepalveluita.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän vastuulla olevien lääkinnällisen kuntoutuksen palveluiden järjestämisestä/hankkimisesta päätöksen tekee kuntoutustyöryhmä, joka kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa. Kuntoutustyöryhmässä päätetään yksilöllisen tarvearvion perusteella terapioiden, osastokuntoutusjaksojen ja apuvälineiden myöntämisestä. Lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö tekee suosituksen kuntoutustyöryhmälle.