Liikuntaneuvonta

Liikuntasuunnittelija antaa liikuntaneuvontaa yksilöllisesti ja ryhmässä. Liikuntaneuvonnan tarkoituksena on jotakin perussairautta sairastavien / ylipainoisten/ fyysisesti huonokuntoisten henkilöiden painonhallinnan ja fyysisen kunnon parantamisen tukeminen ja  toimintakyvyn ylläpitäminen yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, silloin kun heitä  voidaan auttaa suunnitelmallisen liikunnan avulla.

Keinoina on  henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman tekeminen  ja sen toteutumisen seuranta niiltä osin, kun se on mahdollista, liikunnallisen elämäntavan tukeminen, erilaisten mittareiden käyttö liikuntaneuvonnan tukemiseksi ( mm. Inbodymittari) .

Lääkäri/ terveydenhoitaja/ fysioterapeutti voi suositella asiakkaalle tapaamista liikuntasuunnittelijan kanssa ja ohjata hänet liikuntasuunnittelijalle.

Mikäli asiakas näkee itse ongelmiensa vuoksi tarvetta neuvonnalle ja ohjaukselle, hän voi ottaa myös yhteyttä suoraan  liikuntasuunnittelijaan  ja varata henkilökohtaisen ajan.