Toimintaterapia

Toimintaterapia on osa lääkinnällistä kuntoutusta ja sen avulla ylläpidetään ja parannetaan toimintakykyä. Toimintaterapeutti ottaa vastaan kuntoutusyksikössä, Korkeavahan terveysasemalla Forssassa.

Toimintaterapia kohdistuu asiakkaisiin, joilla on vaikeuksia suoriutua jokapäiväisistä toiminnoista. Asiakkaina on lapsia (n. 4 - 7 -vuotiaat) ja aikuisia, joilla on ongelmia esim. käden taidoissa, visuaalisessa hahmottamisessa ja ruokailuun liittyvissä ja muissa arjen toiminnoissa.

Toimintaterapeutti arvioi myös käden toimintaa helpottavien apuvälineiden tarvetta ja hankkii sekä luovuttaa näitä apuvälineitä.