Laboratorion näytteenotto

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän näytteenottopisteet sijaitsevat Forssan sairaalassa ja kuntayhtymän kuntien terveysasemilla. 

Näin valmistaudutte laboratoriotutkimuksiin 

Laboratorion näytteenotto toimii ajanvarauksella. Otamme näytteitä lääkärin tai hoitajan lähetteellä. Ottakaa mukaan tutkimuslähete, poliklinikkakortti tai Kela-kortti.

Valmistautuminen vaikuttaa tutkimusten tuloksiin

Laboratoriotutkimusten tuloksiin vaikuttaa se, miten olette niihin valmistautunut. Ilmoittakaa näytteenottajalle, jos ette ole voinut noudattaa tätä ohjetta. Mainitkaa myös, jos ette ole voinut noudattaa saamianne erityisohjeita.

Paasto

Laboratorionäytteet otetaan yleensä 12 tunnin paaston jälkeen. Olkaa syömättä ja juomatta 12 tuntia ennen suunniteltua näytteenottoa. Koeaamuna voitte juoda lasillisen vettä.

Alkoholi vaikuttaa kokeen tuloksiin

Alkoholin käyttöä tulee välttää näytteenottoa edeltävänä päivänä ja näytteenottoaamuna.

Tupakka ja kahvi vaikuttavat kokeen tuloksiin

Välttäkää kahvin juontia ja tupakointia näytteenottoaamuna.

Jos käytätte insuliinia

Mikäli käytätte insuliinia, saatte paasto-ohjeet teitä hoitavalta osastolta tai poliklinikalta.

Voitte ottaa lääkärin teille määräämät lääkkeet

Voitte ottaa lääkkeenne tutkimusaamuna tavalliseen tapaan, ellei tutkimuskohtaisissa erityisohjeissa toisin mainita.

Rasitus vaikuttaa kokeen tuloksiin

Välttäkää hikoilua aiheuttavaa ruumiillista rasitusta näytteenottoaamuna. Istukaa ennen näytteenottoa 15 minuuttia verenkiertonne tasaamiseksi.

Erityisohjeiden noudattaminen on tärkeää

 Mikäli teille on annettu tutkimuksiin liittyviä erityisohjeita, noudattakaa niitä.