Psykiatrian osasto 11

Osasto 11  sijaitsee Forssan sairaalan 2. kerroksessa. Käynti osastolle tapahtuu sairaalan pääovien kautta.

Forssan sairaalan psykiatrinen osasto on avo-osasto ja hoito toteutetaan aina vapaaehtoisesti. Osaston ovet lukkiutuvat turvallisuussyistä klo 18-08 väliseksi ajaksi. Vierailuaika osastolla on klo 13-18, josta tarvittaessa joustetaan.

Psykiatrian vuodeosastolla hoidetaan potilaita, joiden mielenterveyden häiriö tai päihdeongelma vaatii ympärivuorokautista sairaalahoitoa. Hoito toteutuu vapaaehtoisuuden pohjalta. Hoidon vapaaehtoisuus tukee potilaan motivoitumista hoitoonsa. Jatkohoitoon potilaat siirtyvät pääsääntöisesti psykiatrian poliklinikalle tai tehostetun avohoidon yksikköön sekä A-klinikalle. 

Osaston moniammatilliseen tiimiin kuuluvat osastonlääkärin ja hoitohenkilökunnan lisäksi sosiaalityöntekijä. Tarvittaessa sairaalan muut erikoisalat ovat konsultoitavissa. Jokaiselle psykiatriselle potilaalle nimetään kaksi omahoitajaa, päihdepotilaiden hoidosta vastaa vuorossa nimetty hoitaja. Hoitojakson aikana järjestetään tarpeen mukaan hoitoneuvotteluja, verkostopalavereita ja perhetapaamisia. Osastolla hyödynnetään ryhmätoiminnoissa dialektista käyttäytymisterapiaa (DKT) ja akupunktiota. Lisäksi perheellisen potilaan kohdalla yhtenä työmenetelmänä käytetään Lapset puheeksi- keskustelua. 

Psykiatrian osasto on kesäsulussa 22.6. klo 14:00 - 1.8.2023 klo 8:00.