Purola C:n opaste ja ulko-ovi
 

Aikuispsykiatrian Tehostetun avohoidon yksikkö, Purola

Purola on erikoissairaanhoidon tehostetun avohoidon yksikkö, joka tarjoaa tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta vaikeista ja/tai pitkäaikaisista mielenterveyshäiriöistä kärsiville. Hoidon tarve ja hoitomuodot arvioidaan yhdessä potilaan, hänen läheistensä, lähettävän tahon ja Purolan työntekijöiden kanssa psykiatrian erikoislääkärin johdolla. Tarvittaessa hoitoon osallistuu myös toimintaterapeutti ja sosiaalityöntekijä. Verkostoyhteistyötä tehdään mm. kotihoidon, TE-toimiston ja kuntien sosiaalityön kanssa.

Purola A

Tavoitteena on parantaa itsenäistä selviytymistä, sosiaalisen vuorovaikutuksen taitoja sekä toiminta-, opiskelu- ja työkykyä. Hoitomuotoina ovat yksilöhoitosuhteet, hoidolliset ryhmät, toimintaterapia ja tarvittaessa kotikuntoutus. Hoitojaksot ovat kestoltaan rajattuja.

Purola B

Yksikössä tehtävän työn tavoitteena on, että potilas saa ohjausta, tukea ja hoitoa niin, että hän toipuu ja kuntoutuu normaaliin arkeensa mahdollisimman hyvin. Hoito toteutuu vastaanottokäynteinä, kotikuntoutuksena, toimintaterapiana ja ryhmätoimintana yksilöllisen tarpeen ja hoitosuunnitelman mukaan. Potilaan sitoutuminen omaan hoitoonsa on edellytys hoidon onnistumiselle.

Purola C

Purola C:ssä on toimintaterapeuttien vastaanotto- ja tutkimustilat sekä tiloja ryhmätoiminnalle.

Purola C:ssä on hoitosuunnitelman mukaisen lääkehoidon toteutumista tukeva kahden hoitajan vastaanotto.