Ankkuri-tiimi

Ankkuri on Forssan poliisilaitoksella toimiva moniammatillinen tiimi, johon kuuluu poliisi, sosiaalityöntekijä ja sairaanhoitaja.

Ankkuri tarttuu poliisin tietoon tulleisiin lasten ja nuorten rikolliseen käyttäytymiseen kuten alaikäisten päihdekokeiluihin, näpistelyyn ja nettikiusaamiseen. Ankkurin tarkoituksena on selvittää lasten ja nuorten kokonaisvaltainen elämäntilanne ja lastensuojelun tarve sekä työskennellä yhdessä lasten ja nuorten sekä heidän perheiden kanssa.

Ankkuri puuttuu ja tarjoaa nopeasti apua lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteissa ja ohjaa tarvittaessa jatkotyöskentelyyn muun avun tai tuen piiriin.

Ankkuritoiminnan tavoitteena on lisätä sisäistä turvallisuutta moniammatillisella yhteistyöllä.