Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö on toimintaa, jonka tavoitteena on edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia edistämällä päihteettömiä elämäntapoja, ehkäisemällä ja vähentämällä päihdehaittoja sekä lisäämällä päihdeilmiöiden ymmärrystä ja hallintaa. Lain mukaan ehkäisevä päihdetyö kattaa alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja muiden päihtymiseen käytettävien aineiden sekä rahapelaamisen aiheuttamien haittojen ehkäisyn.

Ehkäisevää päihdetyötä koordinoi Forssan seudun ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöverkosto eli EPT-verkosto. EPT-verkostoon kuuluvat kuntien yhdyshenkilöt, Ankkuri-tiimi, hyvinvointikuntayhtymästä A-klinikan työntekijä, FAI:n kuraattori ja terveyden edistämisen päällikkö sekä EHYT ry:n järjestökoordinaattori. Tällä hetkellä puheenjohtajana toimii nuorisotyöntekijä Maarit Iso-Jaakkola Humppilan kunnasta. Yhdyshenkilöverkosto huolehtii seutukunnallisen yhteistyön toteutumisesta, tiedon välittämisestä ja toiminnan kehittämisestä.

EPT-verkoston toimintaa ohjaa EHKÄPÄ-Ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille, Forssan seudun ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma v. 2019-21.

Pakka-toimintamallin (paikallinen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisy) mukaisessa toiminnassa on mukana alueen ravintoloita, vähittäiskauppoja, Alko, taksi, järjestyksenvalvonta, toisen asteen koulutus, terveysvalvonta, aluehallintovirasto ja Ankkuripoliisi.