Nuorisopsykiatria

Nuorisopsykiatrian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan 13 – 17 –vuotiaita nuoria ja heidän perheitään. Poliklinikalle tarvitaan lääkärin, terveydenhoitajan, psykologin tai kuraattorin lähete.

Poliklinikalle lähettämisen kriteerit:

  • nuorella on selkeitä viitteitä masennuksesta
    • alustavat tutkimukset tehdään perusterveydenhuollossa tai koulukuraattorin/ -terveydenhoitajan toimesta
  • pitkäaikainen elämää ja toimintakykyä heikentävä / haittaava ahdistus
  • arjen toimintakykyä heikentävät psyykkiset ongelmat
  • syömishäiriöt
  • nuoruusiän kehitykselliset ongelmat ja kriisit, jotka eivät ole hoituneet perustasolla tai oppilashuollossa

Nuoren ja hänen perheensä tutkimukseen ja hoitoon osallistuvat nuorisopsykiatri, psykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Ensikäynnille kutsutaan nuori ja hänen huoltajansa. Ensikäyntiä seuraa tutkimusvaihe, mihin sisältyy useita nuoren omia käyntejä ja huoltajien kuuleminen. Tutkimusvaiheen jälkeen keskustellaan nuoren ja hänen huoltajansa kanssa mahdollisen hoidon aloittamisen tarpeesta. Hoitoon sisältyy tarpeen mukaan nuoren ja vanhempien käynnit sekä tarvittaessa perheterapia ja lääkityksellinen tuki.

Nuoren ja hänen perheensä tutkimus ja hoito on luottamuksellista yhteistyötä nuoren ja perheen kanssa. Hoitojen pituudet vaihtelevat kuukausista useampaan vuoteen. Hoitokäynnit ovat maksuttomia.