Mipa-sairaanhoitajat

 Terveysasemilla työskentelee psykiatrisia sairaanhoitajia antaen tukea ja keskusteluapua erilaisissa elämäntilanteisiin liittyvissä vaikeuksissa sekä mielenterveyteen ja päihteidenkäyttöön liittyvissä ongelmissa. Heiltä saa apua masennusoireiden ja ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon ja tukea myös alkoholin käytön vähentämiseksi.

Vastaanotolla suunnitellaan yhdessä potilaan kanssa tuen tarvetta ja käyntien sisältöä. Vastaanottokäyntejä on yleensä 1-10 kertaa. Tarvittaessa potilas ohjataan mielenterveys- tai päihdepuolen jatkohoitoon ja/tai muiden palvelujen piiriin.

Mipa-sairaanhoitajat tekevät tarvittaessa yhteistyötä potilaan omaisten ja hänen verkostoonsa kuuluvien muiden toimijoiden kanssa sekä ohjaavat myös oireiden omahoitoon liittyviä ryhmiä.

Mipa-sairaanhoitajan vastaanotolle pääsee ajanvarauksella. Lähetettä ei tarvita. Yhteydenotot vain puhelinaikana klo 10.30 -11.30.