Lastenneuvola

Lastenneuvolat palvelevat alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään. Lastenneuvolassa pyritään turvaamaan jokaiselle lapselle mahdollisimman hyvä terveys ja edistämään koko perheen hyvinvointia. Neuvolassa tuetaan perheitä kasvussa vanhemmuuteen ja rohkaistaan vanhempia luottamaan omiin kykyihinsä ja voimavaroihinsa.

Moniammatillinen työskentely on neuvolassa arkea.

Neuvolassa työskentelevät:

  • terveydenhoitajat
  • perhetukiterveydenhoitaja
  • neuvolapsykologi
  • neuvolalääkäri
  • lapsiperheiden kotipalvelun työntekijät

Teemme tarvittaessa yhteistyötä monien neuvolan ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Neuvolan kautta on mahdollista saada tilapäistä apua arjen selviytymiseen kuormittavissa elämäntilanteissa lapsiperheiden kotipalvelun avulla.

Neuvolassa järjestetään erilaista ryhmätoimintaa. Lisätietoja saat terveydenhoitajaltasi.

Lastenneuvolatyö on yksilöllistä, perhekeskeistä ja luottamuksellista. Vastaanotot ovat maksuttomia.