Ehkäisytarkastukset

Ehkäisymenetelmästä riippuen tarkastusta terveydenhoitajalla suositellaan vuoden välein. Tarkastuksessa keskustellaan ehkäisymenetelmän sopivuudesta elämäntilanteeseen, terveyteen vaikuttavista tekijöistä kuten tupakoinnista, päihteiden käytöstä ja ylipainosta sekä päivitetään terveystiedot. Terveyteen ja omahoitoon liittyvää ohjantaa ja neuvontaa esim. rintojen omatarkkailuohjausta annetaan tarvittaessa. Tarpeen mukaan otetaan myös terveydestä kertovia näytteitä kuten verenpaine, hemoglobiini, papa- tai hiivanäyte. Käynnillä myös kartoitetaan tarve sukupuolitautitesteille. Terveydenhoitajan tarkastuksiin voi hakeutua aina myös halutessaan esim. jos ei ole tyytyväinen nykyiseen ehkäisyyn tai on jotain vaivoja tai asioita mistä haluaa keskustella.

Gynekologista lääkärintarkastusta tarjotaan viiden vuoden välein. Gynekologista tutkimusta suositellaan tehtäväksi myös poikkeavien gynekologisten oireiden tai alavatsavaivojen yhteydessä. Oireista tärkeimpiä ovat ylimääräiset välivuodot, yhdynnän jälkeiset vuodot sekä nopeasti tulleet muutokset kuukautiskierroissa tai haittaavat yhdyntä- tai alavatsakivut.

Raskauden ehkäisy

Ehkäisyn tarve muuttuu elämätilanteiden mukaan. Kondomi on usein ensimmäinen ja paras ehkäisyvaihtoehto, sillä se suojaa oikein käytettynä seksitaudeilta sekä raskaudelta. Toisinaan hormonaalisia ehkäisyvalmisteita voidaan käyttää myös kivuliaiden ja runsaiden kuukautisten sekä aknen hoitoon. Vaihtoehtoja ehkäisyyn on monia, terveydenhoitaja auttaa valitsemaan juuri itsellesi ja omaan elämäntilanteeseesi sopivan ehkäisymenetelmän.

Kuntayhtymässämme alle 20v saavat ilmaiseksi tietyt ehkäisypillerit, ehkäisyrenkaat, laastarit, kapselin tai kupari- tai hormonikierukan. Myös raskauden keskeytyksen jälkeen ja vuoden sisällä synnytyksestä saa ilmaiseksi kierukan, kapselin tai puolen vuoden ehkäisypillerit, renkaat tai laastarit.


Ehkäisymenetelmät

Ensisijainen ehkäisymenetelmä on kondomi, sillä se on ainoa tapa suojautua seksitaudeilta. Oikein käytettynä se ehkäisee tehokkaasti myös raskauden. Muita oikein käytettynä luotettavia ehkäisymenetelmiä ovat yhdistelmäehkäisypillerit, ehkäisylaastari, ehkäisyrengas, ehkäisykapseli, minipillerit ja ehkäisykierukat sekä lopullinen ehkäisymenetelmä sterilisaatio. Lisätietoja eri ehkäisymenetelmistä löydät Väestöliiton sivuilta.

Varmat päivät, keskeytetty yhdyntä tai spermisidit yksinään käytettynä eivät ole luotettavia ehkäisymenetelmiä.

Ehkäisyn aloitus

Ehkäisyn aloitukseen voi varata ajan joko oman koulun tai opiskelupaikan terveydenhoitajalta tai perhesuunnitteluneuvolan terveydenhoitajalta.

Ehkäisynaloituksessa keskustellaan ehkäisyn valintaan vaikuttavista elintavoista, terveydentilasta ja ehkäisyn tarpeesta. Ehkäisymenetelmän valintaan vaikuttaa myös vanhempien ja sisarusten sairaushistoria. Tässä yhteydessä ei yleensä tarvita gynekologista tutkimusta. Tarvittaessa ehkäisyn valintaan liittyvissä erityistilanteissa konsultoidaan perhesuunnittelulääkäriä.

Ehkäisymenetelmän valinnan jälkeen voi saada ehkäisyvalmisteen heti mukaan, jos on oikeutettu ilmaiseen ehkäisyyn. Muussa tapauksessa lääkäri kirjoittaa sähköisen reseptin. Jos ehkäisymenetelmäksi valikoituu ehkäisykapseli tai ehkäisykierukka, varataan aika perhesuunnittelulääkärin vastaanotolle.

Jälkiehkäisy

Jälkiehkäisyä eli yhdynnän jälkeistä ehkäisyä tarvitaan tilanteissa, joissa ehkäisymenetelmä on pettänyt, esimerkiksi kondomi rikkoutunut tai yhdynnässä on oltu ilman ehkäisyä.

Jälkiehkäisyvalmisteita on saatavilla apteekista ilman reseptiä. Apteekkihenkilökunta auttaa valitsemaan sopivimman vaihtoehdon ja antaa neuvonnan sekä kirjallisen ohjeen. Hormonaalisten jälkiehkäisytablettien teho on parhaimmillaan 12 tunnin sisällä suojaamattomasta yhdynnästä otettuna. Valmisteesta riippuen jälkiehkäisyä voidaan käyttää vielä 3-5 päivää suojaamattoman yhdynnän jälkeen. Myös kuparikierukan asennus on tehokas jälkiehkäisymenetelmä. Asennus pitää tehdä kuuden vuorokauden kuluessa suojaamattomasta yhdynnästä. Kierukan etuna on, että jatkoehkäisy tulee hoidettua samalla.

Suunnittelematon raskaus

Suunnittelematta alkanut raskaus on usein shokki. Raskaana olevan pitää melko pian päättää raskauden jatkosta. Vaihtoehtoina on lapsen synnyttäminen ja pitäminen tai lapsen antaminen adoptoivaksi syntymän jälkeen. Raskaus voidaan myös keskeyttää alkuvaiheessa. Sitä varten täytyy varata aika oman alueen terveyskeskuslääkäriltä.

Halutessaan voi varata ajan keskusteluun perhesuunnittelun tai opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajan kanssa suunnittelemattomaan raskauteen liittyvistä asioista.