Kirurgian osasto

Kirurgian osaston toimintaperiaatteena on potilaiden kokonaisvaltainen hoito. Ammatillinen osaaminen, luottamuksellinen hoitosuhde, hyvä palvelu ja turvallinen hoito ovat hoidon perusta. Kirurgian osastolla hoidetaan luu-, tukielin- ja pehmytosakirurgisia potilaita. Kirurgian osastolla hoidetaan myös tapaturmapotilaita, maha- ja suolistoalueen tutkimus- ja tulehduspotilaita, virtsaelin- ja verisuonisairauksia sairastavia (esim. krooniset haavat) potilaita sekä syöpä- ja saattohoitopotilaita. Osastolla hoidetaan leikkauksen ja murtuman jälkeen jatkohoitoa ja kuntoutusta tarvitsevia potilaita. 

Pääsääntöisesti potilaat tulevat osastolle päivystyksestä. Lisäksi potilaat tulevat jatkohoitoon muista sairaaloista tai ns. lupapaikalle ennalta sovittuja jatkotutkimuksia ja -hoitoja varten. 

Osastolla on 18 potilaspaikkaa. Osastolla työskennellään tiimeissä. Henkilöstöön kuuluu erikoislääkäreitä, sairaalalääkäri, hoitohenkilökuntaa ja osastonsihteeri. Fysioterapeutti työskentelee osastolla arkisin arvioiden potilaiden liikkumista, kuntoutumista ja apuvälineiden tarvetta. Tarvittaessa osastolla voi tavata myös sosiaalityöntekijän, sairaalapastorin ja potilasasiamiehen.

Vierailujen toivomme painottuvan klo 14 -18 väliseen aikaan, mutta vierailla voi muulloinkin.