Osaamiskeskuksen sisäänkäynti
 

Osaamiskeskus

Osaamiskeskuksen toimintaperiaatteena on potilaan voimavarojen ja toimintakyvyn tukeminen sairaudesta toipumisessa. Tavoitteena on auttaa potilaamme parempaan arjessa selviytymiseen ja elämänhallintaan. Osaamiskeskuksessa potilas on aktiivinen hoitoonsa ja kuntoutukseensa osallistuja.

Osaamiskeskuksessa on erityinen mahdollisuus kuntoutumiseen, koska osastolla on kuntosalipiste, jossa on kuntoutumista tukevia laitteita (mm. restoraattori, talja, kuntopyörä, painoja, palloja).

Osaamiskeskuksessa hoidetaan mm. neurologisia (esim. aivoveren-kiertohäiriötä sairastavia) potilailta ja leikkauksen ja murtuman jälkeen jatkohoitoa ja -kuntoutusta tarvitsevia potilaita. Osasto toimii myös saattohoitopotilaan tukiosastona.

Pääsääntöisesti potilaat tulevat osastolle päivystyksestä. Lisäksi potilaat tulevat jatkohoitoon muista sairaaloista tai ns. lupapaikalle ennalta sovittuja jatkotutkimuksia ja
 -hoitoja varten. 

Osastolla on 22 potilaspaikkaa. Osastolla työskennellään tiimeissä. Henkilöstöön kuuluu erikoislääkäri, hoitohenkilökuntaa ja osastonsihteeri. Fysioterapeutti työskentelee osastolla   osallistuen potilaiden kuntoutumisen ja toimintakyvyn parantamisen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Fysioterapeutti arvioi myös potilaan apuvälineiden tarvetta. Tarvittaessa osastolla voi tavata myös sosiaalityöntekijän, toiminta- ja puheterapeutin sairaalapastorin ja potilasasiamiehen.

Vierailuaika on klo 14-18.