Sisätautien osasto

Sisätautien osastolla hoidetaan ja tutkitaan sisätautien erikoisalaan kuuluvia aikuispotilaita. Suurin osa potilaista on infektiopotilaita, sydänpotilaita ja hengityselinpotilaita. Osasto toimii ohitusleikattujen ja pallolaajennettujen potilaiden jatkohoitopaikkana. Osasto toimii myös saattohoitopotilaiden tukiosastona.   

Sairaalahoitoa tarvitsevien diabeetikoiden hoito ja ohjaus on keskittynyt sisätautien osastolle. Sydän- ja diabeteshoitaja ohjaavat potilaita viikoittain kaikilla sairaalamme osastoilla.

Pääsääntöisesti potilaat tulevat osastolle päivystyksestä. Lisäksi potilaat tulevat jatkohoitoon muista sairaaloista tai ns. lupapaikalle  ennalta sovittuja jatkotutkimuksia ja -hoitoja varten. 

Osastolla on 25 potilaspaikkaa. Osastolla työskennellään tiimeissä. Henkilöstöön kuuluu erikoislääkäreitä, sairaalalääkäri, hoitohenkilökuntaa ja osastonsihteeri. Fysioterapeutti työskentelee osastolla arkisin arvioiden potilaiden liikkumista, kuntoutumista ja apuvälineiden tarvetta. Tarvittaessa osastolla voi tavata myös sosiaalityöntekijän, sairaalapastorin ja potilasasiamiehen.

Vierailujen toivomme painottuvan klo 14 -18 väliseen aikaan, mutta vierailla voi muulloinkin.

Huom! Suojainpulan vuoksi vierailuja COVID19-tautia sairastavien potilaiden luokse pyydetään siirtämään myöhempään ajankohtaan.