Psykiatrian akuuttiryhmä

puh. 03 4191 3530 

Äkillisiä mielenterveyteen liittyviä ongelmia hoitaa akuuttiryhmä. Akuuttiryhmän puhelimesta saa neuvoja kaikkina vuorokaudenaikoina. 

Mikä tahansa yksilön kokema tilanne voi aiheuttaa epätavallisen voimakkaita ja normaalia elämää häiritseviä reaktioita. Tällainen traumatisoiva tapahtuma voivat olla esim. omaisen kuolema, väkivallan uhriksi joutuminen, aseellinen ryöstö, työpaikkaonnettomuus, työtoverin itsemurha tai suuronnettomuus.