Sosiaali- ja kriisipäivystys 

Sosiaali- ja kriisipäivystys auttaa kaikenikäisten asiakkaiden sosiaalisissa hätätilanteissa ja äkillisissä, traumaattisissa kriisitilanteissa. Tällaisia voivat olla esim. kiireelliset lastensuojelutilanteet; aikuisten, ikäihmisten ja lapsiperheiden erilaiset sosiaaliset ongelmat sekä ennakoimattomat, järkyttävät tapahtumat. Yksikössä työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja kriisityöntekijöitä. Yksikön sosiaalityöntekijä työskentelee toimivaltaisena sosiaaliviranomaisena myös suuronnettomuustilanteissa ja moniviranomaistehtävissä.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen toiminta-alueena on koko Kanta-Hämeen maakunta. Myös ulkokuntalaisilla on oikeus kiireellisiin ja välttämättömiin sosiaalipalveluihin kunnassa oleskelun perusteella.

Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystyksen suora numero (toiminnassa 24/7) on 03 621 7100

Huom! Ollessamme kiireellisellä työtehtävällä emme voi ottaa vastaan asiakaspuheluja. Kiireellistä apua vaativassa tilanteessa soita aina hätänumeroon 112.

Hätäkeskus välittää sosiaali- ja kriisipäivystykselle yleiseen hätänumeroon 112 tulleista yhteydenotoista sellaiset, joissa hätäkeskuspäivystäjän arvion mukaan tarvitaan sosiaalitoimen kiireellisiä toimenpiteitä. Hätäkeskuksen kautta sosiaali- ja kriisipäivystykseen saa kiireellisissä ja välttämättömissä tilanteissa yhteyden joka päivä 24/7 soittamalla yleiseen hätänumeroon 112.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä hoidetaan 

  • Kiireelliset lastensuojeluasiat
  • Alaikäisten päihteidenkäyttöön ja rikollisuuteen liittyvät tilanteet
  • Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteet
  • Kriisitilanteet ensivaiheesta jatkotyöskentelyyn (esim. läheisen kuolema)
  • Tilanteet, joissa ikäihminen ei pärjää yksin kotona
  • Muut tilanteet, joissa tarvitaan kiireellisesti sosiaalitoimen arviota tai ratkaisuja ja jotka eivät voi odottaa seuraavaan arkipäivään.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä annetaan myös konsultaatioapua muille viranomaisille.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä ei hoideta

  • Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä ei käsitellä rahaa, tehdä tilisiirtoja tai makseta laskuja. Toimeentulotukiasioissa ota yhteyttä ensisijaisesti Kelaan.
  • Lapsen huolto- ja tapaamisasiat: mikäli tapaamissopimusta tai oikeuden päätöstä ei noudateta, ei sosiaalipäivystyksellä ole toimivaltaa tapaamisoikeuden täytäntöönpanolle. Tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa voi hakea käräjäoikeudesta virka-aikana.
  • Tilanteet, jotka voivat odottaa seuraavaan arkipäivään kenenkään turvallisuuden vaarantumatta.