Sosiaali- ja kriisipäivystys 


Sosiaali- ja kriisipäivystys auttaa kaikenikäisten asiakkaiden sosiaalisissa hätätilanteissa ja äkillisissä, traumaattisissa kriisitilanteissa. Tällaisia voivat olla esim. kiireelliset lastensuojelutilanteet; aikuisten, ikäihmisten ja lapsiperheiden erilaiset sosiaaliset ongelmat sekä ennakoimattomat, järkyttävät tapahtumat. Yksikössä työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja kriisityöntekijöitä. Yksikön sosiaalityöntekijä työskentelee toimivaltaisena sosiaaliviranomaisena myös suuronnettomuustilanteissa ja moniviranomaistehtävissä.

Myös ulkokuntalaisilla on oikeus kiireellisiin ja välttämättömiin sosiaalipalveluihin kunnassa oleskelun perusteella.

Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystyksen suora numero (toiminnassa 24/7) on 03 621 7100

Huom! Ollessamme kiireellisellä työtehtävällä emme voi ottaa vastaan asiakaspuheluja. Kiireellistä apua vaativassa tilanteessa soita aina hätänumeroon 112.

Hätäkeskus välittää sosiaali- ja kriisipäivystykselle yleiseen hätänumeroon 112 tulleista yhteydenotoista sellaiset, joissa hätäkeskuspäivystäjän arvion mukaan tarvitaan sosiaalitoimen kiireellisiä toimenpiteitä. Hätäkeskuksen kautta sosiaali- ja kriisipäivystykseen saa kiireellisissä ja välttämättömissä tilanteissa yhteyden joka päivä 24/7 soittamalla yleiseen hätänumeroon 112.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä hoidetaan 

  • Kiireelliset lastensuojeluasiat
  • Alaikäisten päihteidenkäyttöön ja rikollisuuteen liittyvät tilanteet
  • Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteet
  • Kriisitilanteet ensivaiheesta jatkotyöskentelyyn (esim. läheisen kuolema)
  • Tilanteet, joissa ikäihminen ei pärjää yksin kotona
  • Muut tilanteet, joissa tarvitaan kiireellisesti sosiaalitoimen arviota tai ratkaisuja ja jotka eivät voi odottaa seuraavaan arkipäivään.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä annetaan myös konsultaatioapua muille viranomaisille.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä ei hoideta

  • Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä ei käsitellä rahaa, tehdä tilisiirtoja tai makseta laskuja. Toimeentulotukiasioissa ota yhteyttä ensisijaisesti Kelaan.
  • Lapsen huolto- ja tapaamisasiat: mikäli tapaamissopimusta tai oikeuden päätöstä ei noudateta, ei sosiaalipäivystyksellä ole toimivaltaa tapaamisoikeuden täytäntöönpanolle. Tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa voi hakea käräjäoikeudesta virka-aikana.
  • Tilanteet, jotka voivat odottaa seuraavaan arkipäivään kenenkään turvallisuuden vaarantumatta.