Geriatria ja geriatrinen muistipoliklinikka

Geriatrian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan 70 vuotta täyttäneitä asiakkaita. Poliklinikalla tehdään lääkitysten tarkistuksia ja tutkitaan kaatuilevia/kaatumisriskissä olevia asiakkaita tai asiakkaita, joiden kotona pärjääminen on jostain syystä heikentynyt ja joilla on vaara joutua pitkäaikaishoitoon.

Geriatrian muistipoliklinikalla tehdään lääkärin lähetteellä yli 70-vuotiaille muistihäiriön diagnostisia selvittelyjä, arvioidaan hoitomahdollisuuksia ja tarvittaessa aloitetaan lääkehoito sekä kartoitetaan tukitoimenpiteiden tarve. Vastaanotolle pyydetään mukaan henkilö, joka tuntee asiakkaan ja hänen elämäntilanteensa. Asiakas käy muistipoliklinikalla 1(–2) kertaa. Jatkohoito ja seuranta tapahtuvat muistihoitajan ja oman lääkärin vastaanotoilla. Alle 70-vuotiaiden muistihäiriöt tutkitaan neurologian poliklinikalla.