Saattohoito

FSHKY:n toimesta saattohoitoa toteutetaan Forssan sairaalan osastoilla, osaamiskeskuksessa ja vanhusten palvelukeskuksissa. Lisäksi saattohoitoa voidaan toteuttaa kotona asuville henkilöille heidän omassa kodissaan.

Saattohoitoon siirtymisestä tehdään päätös siinä hoitoyksikössä, jossa potilas on hoidossa. Saattohoitopäätös tehdään yhteisymmärryksessä potilaan, omaisten ja hoitoon osallistuvan tai osallistuvien terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa. Saattohoitopäätöksen tekoon liittyy saattohoitosuunnitelman laadinta. Siinä kuvataan saattahoitoon osallistuvien tahojen työnjako ja vastuut sekä oireenmukaisen hoidon sisältö ja potilaan ja omaisten yhteydenottokanavat terveydenhuollon ammattihenkilöihin.