Terveyssosiaalityöntekijät

Jokaisessa terveyspalvelujen toimintayksikössä on nimetty terveyssosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijöitä toimii virka-aikana avoterveydenhuollossa, poliklinikoilla ja sairaalan osastoilla. Sosiaalityöntekijöiden palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse, sähköpostilla tai hoitavan henkilökunnan välityksellä. Asioita voidaan ratkoa yhdessä puhelimen välityksellä, yleisellä tasolla sähköpostilla tai tavaten kasvotusten.

Terveydenhuollon sosiaalityöntekijä antaa laaja-alaista neuvontaa ja ohjausta. Sosiaalityöntekijä tukee asiakasta, selvittää asiakkaan tilannetta ja tarvittaessa avustaa asiakasta asioiden eteenpäin viemisessä. Sosiaalityöntekijä arvioi yhdessä asiakkaan ja asiakkaan niin halutessa myös läheisten kanssa millaisia palveluita asiakkaan arjen tueksi tarvitaan. Sosiaalityöntekijä voi avustaa erilaisten hakemusten täyttämisessä ja saattaa asiakkaan oikeiden palveluiden piiriin. 

Terveyssosiaalityöntekijöiden yhteystiedot löydät Oma Hämeen verkkosivuilta. Terveyssosiaalityö - OmaHäme (omahame.fi)