Valinnan vapaus

Asiakkaan hoitopaikan valinta

Perusterveydenhuollossa on mahdollista valita hoidosta vastaava terveysasema koko maan terveysasemista. Terveysaseman vaihto edellyttää kirjallista ilmoitusta ja sen voi tehdä korkeintaan kerran vuodessa.

Erikoissairaanhoidon yksikön valintamahdollisuus on laajennettu koskemaan kaikkia maan kunnallisia erikoissairaanhoidon yksiköitä. Hoitopaikka on valittava yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.

Toisella paikkakunnalla väliaikaisen asumisen aikana on mahdollisuus käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen terveyskeskusta tai erikoissairaanhoidon yksikköä koko maassa.

Mikäli potilaan sairaus tai hoito edellyttää lähetteen tekemistä muuhun kunnalliseen tai yksityiseen hoitolaitokseen, tekee sairaalalääkäri maksusitoumuksen jonka ao. ylilääkäri varmentaa nimikirjoituksellaan. Maksusitoumusta ei tarvita kun potilas lähetetään omaan sairaanhoitopiirin sairaalaan eikä kiireellisissä hoidoissa.