Gör så här om du misstänker att du fått coronavirus

De flesta infektioner är lindriga. Det är inte alltid nödvändigt att en läkare konstaterar sjukdomen eftersom den går över på en vecka eller två i egenvård hemma. Har man symtom kan man smitta andra. Stanna därför hemma ännu en dag efter att alla symtom försvunnit. 

 Om du får allvarliga symtom, som andnöd eller ditt allmäntillstånd försämras, ring direkt till hälsovårdscentralen. Tfn 03 4191 03 4191 3000. Du får i telefon anvisningar om hur du ska söka vård.

I brådskande nödsituationer ring nödnumret 112.

Korrekt information om corona

Instutet för hälsa och välfärd

Statsrådet

Svenska Yle

HUS Helsingfors Universitetssjukhus

Brottsofferjouren

Omaolo