Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Asiakasmaksut ja laskutus

Asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/92).

Yhtymähallitus on vahvistanut vuoden 2020 asiakasmaksut

Terveydenhuollon asiakasmaksut
Asumispalvelujen ja laitoshoidon asiakasmaksut
Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden maksut
Käyttämätön ja perumaton ajanvaraus
Lääkärintodistukset ja lausunnot
Maksukatto

Hakemus asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä

Asiakirjoista perittävät maksut

Viranomaisen asiakirjoista ja tiedon antamisesta perittävät maksut

 

Sivu päivitetty: 03.06.2020
 
 
 
login Synergia Foxy