Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Asiakasmaksut ja laskutus

Asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/92).

Yhtymähallitus on vahvistanut vuoden 2019 asiakasmaksut, jotka ovat samat kuin vuonna 2018

Perusterveydenhuollon maksut
Erikoissairaanhoidon maksut
Mielenterveyspalveluiden maksut
Asumispalvelujen ja laitoshoidon asiakasmaksut
Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden maksut
Käyttämätön ja perumaton ajanvaraus
Lääkärintodistukset ja lausunnot
Maksukatto

Asiakirjoista perittävät maksut

Viranomaisen asiakirjoista ja tiedon antamisesta perittävät maksut

 

Sivu päivitetty: 02.01.2019
 
 
 
login Synergia Foxy