Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Alla olevasta linkistä pääsee lukemaan yhtymähallituksen, yhtymäkokouksen ja tarkastuslautakunnan  esityslistoja/pöytäkirjoja. 

Yhtymähallitus ja yhtymäkokous

Yhtymäkokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, yleensä kesä- ja joulukuussa. 

Yhtymähallitus kokoontuu pääsääntöisesti kuukausittain  yleensä maanantaisin. Yhtymähallituksen kevätkauden 2019 kokouspäivät: 21.1., 18.2., 25.3., 29.4., 27.5. ja 17.6.2019. Syksyn kokousaikataulu: 26.8., 30.9., 28.10., 18.11. ja 16.12.2019.

Yhtymäkokous kutsutaan koolle 12.6.2019 ja 4.12.2019.

Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen 

Yhtymähallituksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla. jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, kahdeksantena (8.) kokouspäivän jälkeisenä päivänä, ja mikäli se on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä.

Yhtymäkokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja asetetaan nähtäville kokousta seuraavan viikon perjantaina kuntayhtymän verkkosivuille, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Pöytäkirjoissa voi olla asioita tai liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Ne sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai niissä olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden.

Pöytäkirjat näkyvät kotisivuilla noin vuoden ajan.

Viranhaltijapäätökset, joista voidaan valittaa tai tehdä oikaisuvaatimus, julkaistaan pääsääntöisesti kuntayhtymän internet-sivuilla heti päätöksenteon jälkeen ja pidetään  yleisesti nähtävillä muutoksenhaun edellyttämän ajan  kuntalain 140 §:n mukaisesti, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Alla olevasta linkistä pääsee lukemaan julkaistuja viranhaltijapäätöksiä.

Viranhaltijapäätökset      

 

Sivu päivitetty: 18.06.2019
 
 
 
login Synergia Foxy