Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Kuntarakenneselvitys Forssan seudulla

Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta ovat päättäneet tehdä vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Selvitys perustuu kuntarakennelakiin. Lain mukaan ”kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne, joka vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallinnon edellytyksiä. Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta (…)”.

Forssan seudun kuntarakenneselvityksen teko on organisoitu seuraavasti:
-kaupungin ja kuntien valtuustot ovat vastuussa kokonaisuudesta
-ohjausryhmä ohjaa ja johtaa työtä
-projektiryhmä tukee selvityksen tekijöiden käytännön työtä
-selvityksen tekijät ja avustava henkilökunta laativat yhdistymisselvityksen
-eri alojen asiantuntijatyöryhmät kuvaavat nykytilan ja tuottavat näkemyksen tulevasta
-tilasto- ja painelaskelmat hankitaan ostopalveluna

Kuntarakenneselvitys on aloitettu toukokuun 2014 alkupuolella ja se päättyy 31.10.2014.
Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Forssan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaisa Lepola, varapuheenjohtajana Tammelan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esa Ryhtä ja selvityksen tekijänä/projektipäällikkönä Esko Tonteri.

Ajankohtaista/tapahtumat

Valtuutettujen yhteisseminaari Eerikkilässä 6.8.2014. Seminaarien esitykset katsottavissa täältä. Seminaariaineistot: Olli Hietanen ja Esko Tonteri

Kuntalaistilaisuuksissa esiin tulleita asioita: linkki

Forssan kaupungin, Humppilan, Jokioisten ja Tammelan kuntien kuntarakenneselvityksen loppuraporttiluonnos on valmistunut. Asiasta järjestettiin koko alueen väestölle avoimia esittely- ja keskustelutilaisuuksia.

Työsuunnitelma

Suunnitelma kuntarakenneselvityksen toteuttamiseksi Forssan kaupungissa sekä Humppilan, Jokioisten ja Tammelan kunnissa (avaa)

Kuntalaisten kuuleminen

Jokaisen kunnan valtuuston rooli on keskeinen työn ohjaamisen ja toteuttamisen kannalta.
Kaikissa kunnissa pidettiinn alkusyksystä yleisötilaisuudet, joissa esiteltiin ntarakenneselvityksen toteuttamista sekä kerättiin palautetta sekä kuntarakenneselvityksen toteuttamissuunnitelmasta että kuntarakenteesta ja palvelujen järjestämisestä.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmä johtaa selvitystyötä ja tekee tarvittavat linjaukset ja esitykset kuntarakennetta valmisteleviin asiakirjoihin.

Ohjausryhmään kuuluvat valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat, kuntajohtajat sekä henkilöstön edustajat. Lisäksi kokouksiin kutsutaan talous- ja painelaskelmien tekijä.

Ohjausryhmän yhteystiedot

Projektiryhmä

Projektiryhmä tukee selvityksen tekijöiden käytännön työtä ja se voi tarvittaessa käyttää eri alojen asiantuntijoita. Projektiryhmään kuuluvat kuntajohtajat ja projektipäällikkö.

Projektiryhmän yhteystiedot

Asiantuntijaryhmät

Asiantuntijaryhmät tuottavat nykytilatiedot kukin ryhmä omalta palvelulohkoltaan sekä näkemyksen vuosien 2020 ja 2030 tilanteesta.

Hallinto
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sivistyspalvelut
Yhdyskuntarakenteen kehittäminen
Elinkeinopalvelut ja työllisyys
Tietopalvelut
- tietohallintotyöryhmän tiedote 1/2014

Pöytäkirjat

Ohjausryhmä

Pöytäkirja 1/2014 21.5.2014
Pöytäkirja 2/2014 24.6.2014
Pöytäkirja 3/2014_22.8.2014
Pöytäkirja 4/2014_23.9.2014
Pöytäkirja 5/2014_13.10.2014
Pöytäkirja 6/2014_27.10.2014 
Pöytäkirja 7/2014_21.11.2014 

Projektiryhmä

Pöytäkirja 1/2014_4.6.2014
Pöytäkirja 2/2014_24.6.2014
Pöytäkirja 3/2014_6.8.2014
Pöytäkirja 4/2014_22.8.2014
Pöytäkirja 5/2014_15.9.2014
Pöytäkirja 6/2014_16.9.2014
Pöytäkirja 7/2014_6.10.2014
Pöytäkirja 8/2014_9.10.2014

Asiantuntijatyöryhmät

Elinkeinopalvelut ja työllisyystyöryhmän muistio 26.6.2014
Elinkeinopalvelut ja työllisyystyöryhmän muistio 12.8.2014

Hallintotyöryhmän pöytäkirja 17.6.2014
Liite: Kuntarakennelain mukainen selvitys, Esko Tonteri 16.6.14
Liite: Hallintoryhmän tiedote 1/kesäkuu 2014
Hallintotyöryhmän pöytäkirja 5.9.2014

Yhdyskuntarakenteen kehittämisen työryhmän pöytäkirja 18.6.2014

Sivistyspalvelut työryhmän kokousmuistiot

Sosiaali- ja terveyspalvelut 25.6.2014
Sosiaali- ja terveyspalvelut 8.8.2014

Tietohallinto 15.8.2014
Tietohallinto 29.8.2014

Talous- ja painelaskelmat raportti


Asiantuntijatyöryhmien loppuraportit:

Elinkeinopalvelut ja työllisyystyöryhmä
Hallintotyöryhmä
Tietohallinto: nykytila-tavoitetila ja loppuraportti
Sivistyspalvelut ja sivistyspalvelut tunnuslukuja
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Yhdyskuntarakenteen kehittäminen
Yhteenveto keittiöverkkoselvityksestä  
Kuntarakenneselvityksen loppuraportti

 

Sivu päivitetty: 06.04.2016
 
 
 
login Synergia Foxy