Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Organisaatiokaavio

Kuntayhtymä organisoituu yhtymän hallituksen alaisuudessa viiteen palvelualueeseen: terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdetyö, aikuissosiaalityö, vanhustyö ja perhepalvelut.

Yhtymähallituksen alaisuudessa kuntayhtymää johtaa yhtymäjohtaja, jonka alaisuudessa toimii keskushallinto ja apuna johtoryhmä.  Hallinnon palvelukeskus koostuu yleishallinnon palveluista sekä henkilöstö-, talous-, tietohallinto-, hankinnan ja materiaalihallinnon palveluista sekä teknisistä palveluista. Hallinnon palvelukeskukseen kuuluvat myös asiantuntijapalveluina hoitotyön johtaminen, työsuojelu sekä sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta. Hallinnon palvelukeskuksen johtajana toimii talousjohtaja.

Organisaatiokaavio

 

Sivu päivitetty: 18.12.2019
 
 
 
login Synergia Foxy