Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Strategia ja talous

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän strategia

Hyvinvointikuntayhtymän strategia, Hykyn punainen lanka vuoteen 2020 on hyväksytty yhtymäkokouksessa 10.6.2015.

Hykyn punainen lanka vuoteen 2020

Toiminta-ajatus eli missio 
Edistämme hyvinvointia

Tavoite eli visio 
Olemme ihmisläheisten hyvinvointipalveluiden ja myönteisen asiakaskokemuksen edelläkävijä. Meidät tunnetaan Suomen tehokkaimpana sosiaali- ja terveydenhuollon prosessien yhteensovittajana.

Arvot

Strategiatyöskentelyn tulokset on kiteytetty neljään valintaan ja kahteen kriittisesti tarkasteltavaan kokonaisuuteen. Valinnat ovat sosiaali- ja terveydenhuollon prosessien yhteensovittaminen, teknologian hyödyntäminen, parhaan asiakaskokemuksen tuottaminen ja henkilöstöresurssien käytön optimointi. Kriittisesti tarkasteltavat alueet ovat liitännäisosaamisten selvittäminen sekä lasten ja nuorten palvelurakenteen muokkaaminen muuttuvia tarpeita vastaavaksi.

Yhteenveto Luotettavasti yhdessä asiakkaan kanssa

************************

Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän strategia 2004-2010

FSTKY:n strategian päivitys vuoteen 2015

Arvot

Sitoudumme hyvinvointikuntayhtymänä tekemään kaikkemme väestön terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi tietäen, että parhaaseen tulokseen pystyy vain itseensä uskova, hyvin koulutettu ja motivoitunut henkilöstö.

Arvoihin liittyvät toimintaperiaatteet

Perustehtävä 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän perustehtävänä on toimialueen asukkaiden ja ympäristön terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin/toimintakyvyn edistäminen ja sairauksien ja sosiaalisten ongelmien hoito, tutkimus ja kuntoutus, palveluita itse tuottamalla tai niitä ostamalla.

Visio
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on omalla toimialueellaan laadukas ja tehokas terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden toteuttaja ja edelläkävijä sekä maakunnallisesti joustava erikoissairaanhoidon tuottaja, jonka tilaajaosaaminen on Suomen huippua. Kuntayhtymällä on Forssan seudulla johtava ja koordinoiva rooli ympäristön ja väestön sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä, ja se käyttää sille annetut resurssit kansalaisten hyvinvoinnin kannalta vaikuttavasti. Sosiaalihuollon palvelut tuotetaan lakisääteisissä määräajoissa laadukkaasti, tasavertaisesti ja kustannustehokkaasti.

Strategia 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän strategiana on ylläpitää palvelutuotantoa nykyisessä laajuudessa sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kehittää ja vahvistaa tilaajaosaamista julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin palveluntuottajien kanssa. Omaa toimintaa vahvistetaan valituilla painopistealueilla, sekä organisoidaan tukipalvelut kokonaistaloudellisesti tehokkaimmalla tavalla jäsenkuntien kesken.

Tilaajaosaamisessa selvitetään palvelusetelin käyttöönotto, ja vuonna 2014 valmistellaan kuntayhtymälle henkilöstön ja toimivan johdon, sekä poliittisten luottamushenkilöiden ja kuntien valtuustojen kanssa yhteinen tavoitteellinen strategia, jolla voidaan toimintaa ohjata 2020 –luvulle.

 

Sivu päivitetty: 06.04.2016
 
 
 
login Synergia Foxy