Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan jäseniä ja heidän henkilökohtaisia varajäseniään valitaan yksi jokaisesta jäsenkunnasta ja osajäsenkunnasta. Yhtymäkokous valitsee jäsenet jäsenkuntien nimeämistä ehdokkaista.  Jäsenten ja varajäsenten tulee olla kuntien valtuustojen jäseniä.

Tarkastuslautakunta valmistelee yhtymäkokouksen päätet­tävät hallinnon ja talouden tarkastusta koske­vat asiat sekä arvi­oi, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toi­minnal­liset ja taloudelli­set tavoitteet toteutu­neet.

 

Tarkastuslautakunta 2017-2021

Jokioinen:
Larko Sirpa, puheenjohtaja
(hvj Räisänen Kirsi)

Forssa:
Kallioinen Marjut, varapuheenjohtaja
(hvj  Vinnikainen Irmeli)

Humppila:
Rantanen Juha
(hvj Nikkanen Timo)

Tammela:
Alasentie Antti
(hvj Jasu Olli-Pekka)

Ypäjä:
Varjorinne-Mäkeläinen Janika
(hvj Palonen Pirjo-Riitta)

Somero:
Lehtinen Heikki
(hvj Lehtilä Jukka)

 

Sivu päivitetty: 21.09.2017
 
 
 
login Synergia Foxy