Valvontaeläinlääkäri

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä julistaa haettavaksi 22.1.2021 klo 16.00 mennessä valvontaeläinlääkärin viran ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta- alueella Forssa, Jokioinen, Humppila, Somero, Tammela, Ypäjä.

VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIN VIRKA 15.2.2021 ALKAEN

Pätevyysvaatimuksena on Suomessa laillistetun eläinlääkärin pätevyys sekä eläinlääkintähuollosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n mukainen kelpoisuus. Tehtäviin liittyvä osa-alueiden hallinta ja alan työkokemus luetaan hakijalle eduksi.

Viran tehtäviin kuuluvat eläinsuojelulain ja eläintautilain mukaiset viranomaistehtävät. Virkaan ei kuulu praktiikkaa tai päivystysvelvollisuutta.

Virkasuhteen ehdot määräytyvät Lääkärisopimuksen ja KVTES:n mukaisesti. Koeaika on 6 kk. Tehtäväkohtainen palkka on 4 833,68 € / kk. Ennen viran vastaanottamista on virkaan valitun esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus.

Hakemukset osoitetaan terveydenhuollon palvelualuejohtajalle ja lähetetään osoitteeseen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, kirjaamo, PL 42, 30100 Forssa tai sähköisesti kirjaamo@fshky.fi. Opinto- ja työtodistukset tarkastetaan haastattelun yhteydessä. Lisätietoja antaa terveysvalvonnan johtaja Leena Haimi, p.0500 311405 tai leena.haimi@fshky.fi.