Perusterveydenhuollon lääkäreitä
 

Lääkäreiden rekrytointi

Terveyskeskustyöstä kiinnostuneelle tarjoamme hyvän työpaikan, jossa kokeneen kollegan tuki on aina vieressä. 

Työmme perustuu pitkiin hoitosuhteisiin, joissa lääkärit tuntevat hyvin potilaansa. Lääkärin apuna on moniammatillinen hoitotiimi pätevistä sairaanhoitajista osaaviin terveyskeskusavustajiin. Omassa talossa on monien erikoisalojen erikoislääkärit helposti konsultoitavissa. Osaamista pidämme ajan tasalla kattavalla sisäisellä koulutusjärjestelmällä ja mahdollisuudella hakeutua yksilöllisen tarpeen mukaisesti ulkoisiin koulutuksiin. Omaan työhönsä voi laajasti itse vaikuttaa.