Sosiaalityöntekijöiden rekrytointi

Meillä on mietitty tehtävien kokonaisuuksia siten, että jokaisella on hyvät mahdollisuudet kehittyä ammattilaisena ja onnistua omassa työssään. Olemme kehittäneet ammattiryhmien välistä työnjakoa sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien välillä ja työnohjaus on jatkuvasti käytössä olevat tuki.

Kehitämme koko ajan ammattilaistemme osaamista. Käytössämme on muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella kehitetty Toimiva lapsi & perhe -menetelmä. Kaikki sosiaalityöntekijämme koulutetaan Lapset puheeksi- ja Neuvonpitomenetelmien osaajiksi.

Työharjoittelu on hyvä tapa työllistyä. Tarjoamme harjoittelupaikkoja aikuissosiaalityön tiimeissä. Sinulla on mahdollisuus nähdä ja tutustua koko sosiaalipalvelujen kenttään ja sen verkoston toimijoihin. Saat hyvän käsityksen alasta kokonaisuutena. Huomioimme myös meillä työskenteleviä opiskelijoita tukemalla gradun tekemistä kahden kuukauden palkallisella vapaalla. 

Meillä on käytössä sosiaalityöntekijöiden rekrytointilisä. Sosiaalityöntekijöille, perheneuvojalle, lastenvalvojalle ja vastaavalle kuraattorille maksetaan tehtävästä riippua 200-350 euron rekrytointilisää kuukaudessa. Lisäksi uusille rekrytoitaville tekijöille maksetaan kertapalkkiona 2000 euroa sitoutumisesta vuoden työskentelyn jälkeen. Jos työntekijä on talossa vielä toisen vuoden, saa hän toiset 2000 euroa bonusta.