Ohjeita Forssan seudulla oleskeleville ukrainalaisille

Oleskelu

Ukrainan sotaa pakenevat voivat oleskella Suomessa viisumivapaasti 90 päivää, hakea tilapäistä suojelua, turvapaikkaa tai oleskelulupaa muulla perusteella. Tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa voi hakea rajavartioviranomaiselta Suomeen saavuttaessa tai poliisilta saapumisen jälkeen. Tällöin henkilö on oikeutettu vastaanottopalveluihin. Forssan seudun kunnat kannustavat kaikkia saapuvia hakemaan tilapäistä suojelua. Lisätietoa Migrin sivuilta.  

Maahanmuuttoviraston toimintaohjeita, kun saavut Ukrainasta Suomeen

Tilapäisen suojelun tai turvapaikan hakeminen

Tilapäinen suojelu: Forssan seudulla oleskelevat ukrainalaiset voivat hakea tilapäistä suojelua Forssan poliisilta. Asiointiaika varataan Jukka Kastikaiselle puhelimitse +358 50 399 8817 tai sähköpostilla jukka.kastikainen@poliisi.fi (suomeksi tai englanniksi). Forssan poliisiaseman osoite on Murrontie 3, Forssa. 

Turvapaikka: Turvapaikkaa haetaan Hämeenlinnan poliisiasemalta. Ajanvaraus tehdään poliisin vaihteen kautta puhelimitse +358 29 543 0311, suomeksi tai englanniksi. Hämeenlinnan poliisiaseman osoite on Hattelmalantie 2, Hämeenlinna. Forssan poliisiasema ei ota vastaan turvapaikkahakemuksia.

Muut oleskeluluvat haetaan Maahanmuuttovirastosta. 

Vastaanottopalvelut ja majoitus

Turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakeneilla ukrainalaisilla on oikeus vastaanottokeskusten järjestämiin vastaanottopalveluihin. Vastaanottopalveluita ovat majoitus, sosiaali- ja terveyspalvelut, vastaanottoraha sekä työ- ja opintotoiminta.  Majoitus järjestetään vastaanottokeskuksessa, vastaanottokeskuksen vuokraamissa muissa asunnoissa tai henkilö voi majoittua myös yksityismajoituksessa. Yksityismajoituksesta on kyse silloin, kun asutaan esimerkiksi tuttavan tai sukulaisen luona tai omakustanteisessa vuokra-asunnossa. Yksityismajoituksen tarjoaminen on aina vapaaehtoista, eikä siitä makseta majoittajalle korvauksia. Forssan seudun kunnat eivät ohjaa ukrainalaisia yksityismajoitukseen. Ilman huoltajaa saapuneet alaikäiset lapset ohjataan aina vastaanottopalvelujen piiriin.

Kiireelliset sosiaali-, terveys- ja majoituspalvelut

Henkeä uhkaavissa tilanteissa soitetaan hätäkeskukseenuhelimitse 112. Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystys 24/7, puhelimitse +358 3 621 7100.

Ruoka ja lääkkeet: Kiireellistä toimeentulotukea ennen vastaanottopalvelujen alkamista voi hakea KELA:sta. Puhelimitse +358 20 692 207. Osoite: Turuntie 18 Forssa. Akuutissa tilanteessa voi ottaa yhteyttä FSHKY:ään (Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymään). Puhelimitse +358 40 630 3390 / +358 40 182 4182.

Sairaanhoito: Kiireellisen sairaanhoitopalvelun saamiseksi ennen vastaanottopalvelujen alkamista tulee hakeutua oman kunnan terveyskeskukseen tai Forssan sairaalaan. Forssan sairaala: Urheilukentänkatu 9 Forssa.

Hätämajoitus: Tarvittaessa kiireellistä majoitusta ennen vastaanottopalvelujen alkamista, otetaan virka-aikana ma-pe klo 8 - 16 yhteyttä FSHKY:ään (Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymään). +358 40 182 4182 / +358 50 564 1244. Virka-ajan ulkopuolella yhteys Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystykseen. Puhelimitse +358 3 621 7100.

Työnteko 

Tilapäistä suojelua hakeneilla ukrainalaisilla on rajoittamaton oikeus tehdä työtä heti, kun hakemus tilapäisen suojelun saamiseksi on tehty rajaviranomaiselle tai poliisille. Työnteko-oikeuden todistamiseen riittää poliisin tai rajaviranomaisen antama todistus tilapäistä suojelua koskevan hakemuksen rekisteröinnistä. Mikäli tällaista todistusta ei tilapäisen suojelun hakemisen yhteydessä ole annettu, voi todistusta pyytää Maahanmuuttovirastolta. Turvapaikkaa hakeneiden työnteko-oikeus alkaa 3 tai 6 kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä. Työnantajalla on aina velvollisuus tarkistaa työnteko-oikeus. 

Tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset voivat ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi sen jälkeen, kun heille on myönnetty oleskelulupa ja oleskelulupakortti.  Te-toimistoon ilmoittautuneet voivat saada työllistymistä tukevia palveluita. Kielikoulutukseen pääsy on harkinnanvaraista. Oikeutta työttömyysetuuteen ei ole. 

Työ- ja elinkeinoministeriön ohje tilapäistä suojelua saaville

Lasten varhaiskasvatus ja opetus

Tilapäistä suojelua saavilla lapsilla on oikeus oleskelukunnan järjestämään esi- ja perusopetukseen. Lapsilla ei kuitenkaan ole oppivelvollisuutta, jolloin koulunkäynti ei ole pakollista. Varhaiskasvatukseen ei ole subjektiivista oikeutta, mutta seudun kunnat voivat järjestää varhaiskasvatusta mahdollisuuksien mukaan. Lisätietoa varhaiskasvatuksesta saa oleskelukunnasta.

Lemmikit

Mikäli mukana saapuu lemmikkieläimiä, joita Tulli ei ole maahantulon yhteydessä tarkastanut, tulee omistajan ottaa yhteyttä eläinlääkäriin 3 vuorokauden kuluessa. Eläin on pidettävä taluttimessa, eikä sitä saa päästää kontaktiin muiden eläinten tai ihmisten kanssa. 

Kunnaneläinlääkärit: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän eläinlääkäripalvelut

Kotouttamo

Forssan seudun Kotouttamo tarjoaa neuvontaa kaikille maahanmuuttajille. Neuvontaa voi saada esimerkiksi toimeentulotuen hakemiseen, kouluun ja päiväkotiin ilmoittautumiseen ja muihin arjen asioihin. Neuvontapalvelu on avoinna keskiviikkoisin klo 12.30 - 15.30. Palvelua annetaan puhelimitse +358 50 339 6272, sähköpostitse kotouttamispalvelut@forssa.fi ja paikanpäällä osoitteessa Yhteisötalo, Haudankorvankatu 2, B-ovi, Forssa.