Tervetuloa  harjoittelemaan ja opiskelemaan FSHKY:ään!

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY) tarjoaa sosiaali- ja terveysalan opiskelijalle monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia oppimisympäristöjä Lounais-Hämeen alueella.

FSHKY tuottaa perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon, ympäristöterveydenhuollon ja peruserikoissairaanhoidon palveluja seudun asukkaille. Henkilöstöä kuntayhtymässä on n. 1200.

FSHKY:ssä on käytössä Lifecare-potilastietojärjestelmä.

FSHKY:n harjoittelupaikat varataan Jobiili  harjoittelupaikkojen varausjärjestelmästä (www.jobiili.fi), jossa pääset tutustumaan FSHKY:n harjoittelupaikkoihin lähemmin. Harjoittelupaikkaa voit myös tiedustella ottamalla suoraan yhteyttä yksikköön tai ottamalla yhteyttä opiskelijakoordinaattoriimme riitta-liisa.konttinen@fshky.fi

FSHKY:ssä tapahtuva lääketieteen ja terveysalan opiskelu poikkeustilanteissa, kuten COVID-19 -epidemian aikana

FSHKY toimii opetusorganisaationa/opetussairaalana, jossa harjoittelee useita lääketieteen ja terveysalan opiskelijoita. FSHKY:ssä opintojaan suorittaviin opiskelijoihin sovelletaan pääosin samoja päätöksiä kuin FSHKY:n henkilöstöönkin.

COVID-19 -tartuntatautiepidemian ehkäisyssä päätösten soveltaminen tarkoittaa muun muassa sitä, että FSHKY:n tiloihin ei saa tulla, jos on mitään hengitystieinfektioon viittavia oireita, esimerkiksi yskää, kurkkukipua, kuumetta, hengenahdistusta, nuhaa, lihaskipuja tai päänsärkyä.

Kokonaistilanteen arviointiin perustuen alla tarkennuksia opiskelijoita ja FSHKY:ssä järjestettävää opetusta koskien:

  • Potilastyössä tapahtuvat ja suunnitellut (terveysalan opiskelijoilla Jobiilivarauksien mukaiset ja oppilaitoksen vahvistamat) harjoittelujaksot, myös moduuliharjoittelut, voidaan toteuttaa. Uusia varauksia peruuntuneiden tilalle ei oteta vastaan syksylle 2021.
  • Kansainvälisten opiskelijoiden harjoitteluita ei ole syksylle suunniteltu ja uusia KV-opiskelijoita ei oteta.
  • Opiskelijat eivät osallistu korona- tai koronaepäilypotilaiden hoitamiseen.
  • Yhden työvuoron tai -päivän kestäviä harjoitteluja ei toteuteta.
  • Edellä mainittuun liittyen opiskelijoiden harjoittelut toteutetaan siinä yksikössä, jonne Jobiilivaraus on tehty.
  • Poikkeustilanteissa elektiivisissä toiminnoissa, eli ei-päivystyksellisissä tai ei-kiireellisissä hoidoissa, saattaa tapahtua muutoksia. Kaikki suunnitellut harjoittelut pyritään toteuttamaan.
  • Harjoittelun aikana otetaan huomioon se, että kertakäyttövälineiden (mm. suojatakit, maskit, käsineet) käyttöä ei erillisesti harjoitella välineiden mahdollisiin toimitusvaikeuksiin ja saatavuuteen liittyen. Sen sijaan opiskelijoita yleisesti koskevat samat suojautumissäännöt kuin FSHKY:n henkilöstöä.
  • Mikäli opiskelija palaa ulkomailta, hän ei saa tulla FSHKY:n tiloihin 14 vuorokauteen kotimaahan paluun jälkeen.
  • Poikkeustilanteissa/ epidemian aikana, emme ota vastaan opiskelijavierailuryhmiä tai muitakaan vierailuryhmiä.

Arvioimme tilannetta koko ajan, ja tarvittavat muutokset tehdään tilanteen niin edellyttäessä.

Opiskelijana  FSHKY:ssä

Opiskelijana Sinulla on oikeus saada riittävä perehdytys toimintaan ja hyvää ammatillista ohjausta. Sinulla on oikeus saada opiskelun aikana  rakentaavaa palautetta ja arviointia, jota voit hyödyntää opiskelussasi. Toivomme myös, että Sinä pyydät aktiivisesti palautetta ja myös annat palautetta meille. Perustellut yksikön toimintaa koskevat kehittämis- ja parannusehdotukset ovat tervetulleita.

Odotamme Sinun toimivan asiakas- ja potilaslähtöisesti, noudattavan hyviä eettisiä periaatteita ja harjoittelupaikan ohjeita.

Sinä vastaat omasta oppimisestasi, olet aktiivinen ja oma-aloitteisesti kysyt ja selvität asioita. Laadit jaksolle oppimistasi tukevat realistiset tavoitteet. Tunnistat myös omat osaamisesi rajat. Noudatat salassapito- ja tietoturvaohjeita.

Sinulla on mahdollisuus ohjattuna harjoitella opintojesi mukaisesti kokonaisvaltaista ja vastuullista työtä osana moniammatillista työryhmää.