Opiskelijana FSHKY:ssä

Poissaoloista ilmoittaminen

Mikäli joudut harjoittelujakson aikana olemaan poissa (sairastuminen ja/tai muut syyt) ilmoita poissaolostasi aina yksikköön puhelimitse. Poissaolot korvataan oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti.

Sairaana et voi tulla työssäoppimaan/harjoitteluun. Jos olet epävarma siitä voitko tulla harjoitteluun, ole yhteydessä harjoitteluyksikköösi.

Työvuorotaulukko

Työvuorotaulukko on asiakirja, jonka tulee olla näkyvillä työyksikössä sovitussa paikassa. Työvuoromuutoksista sinun tulee neuvotella ohjaajan kanssa. Kun muutat ennalta suunniteltua työvuoroa, niin jätä alkuperäinen työvuoro näkyviin viivaamalla se yli ja lisää toteutuva työvuoro taulukkoon.  Ota jakson lopussa alkuperäisestä työvuorotaulukosta kopio ja jätä se ohjaajalle yksikköön. Työvuorotaulukon lisäksi anna ohjaajalle täyttämäsi ohjatun harjoittelujakson seurantalomake.

 Salassapitovelvollisuus

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiin opiskelevana olet lain mukaan salassapitovelvollinen. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiin opiskelevana et saa  sivulliselle ilmaista harjoittelun/työssäoppimisen aikana saamiasi tietoja liittyen  potilaan, asiakkaan tai perheen terveydentilaan tai muihin asioihin. Salassapitovelvollisuus jatkuu harjoittelun päättymisen jälkeen. Salassapitovelvollisuutta säätelevät lait (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, 13§ ja Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä 559/1999,17§,Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000, 15§)

Harjoittelun ja työssäoppimisen aikana tehtäviisi kuuluu potilaan tai asiakkaan tietojen kirjaamista potilastietojärjestelmään (Lifecare). Sinulla on potilaan /asiakkaan tietojen  katselu- tai käyttöoikeus vain  tehtävien edellyttämiin tietoihin. Pääsääntöisesti niiden potilaiden ja asiakkaiden tietoihin, joihin Sinulla on hoitosuhde. Potilaiden tai asiakkaiden tietoja ei voi katsoa kiinnostuksen tai uteliaisuuden vuoksi. (Potilasasiakirja-asetus 298/2009 4§, Henkilötietolaki 523/1999 32§, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon  asiakastietojen sähköisestä käsittelystä  159/2007 5§). 

Saat harjoittelun/työssäoppimisen ajaksi käyttäjätunnukset potilastietojärjestelmään. Jos olet saanut työntekijänä tunnukset, voit käyttää niitä harjoittelun aikana, kunhan  yksikön esimies  on tarkistanut Lifecare-oikeutesi.  Pidä käyttäjätunnus ja salasana tallessa niin, että ne eivät joudu ulkopuolisten tietoon. Muista aina poistuessasi tietokoneelta kirjautua ulos tietojärjestelmistä. Huolehdi, että ohjaajasi on käynyt tarkastamassa ja hyväksymässä Lifecareen tekemäsi kirjaukset.

 Sosiaalisen median sivustoja, kuten esim. Facebookia, Twitteriä sekä Internetin ja lehtien sähköisiä keskustelupalstoja ei saa käyttää työyhteisön asioiden käsittelyyn.