Palaute harjoittelujaksostasi on tärkeä

Hyvä terveysalan opiskelija, tervetuloa vastaamaan opiskelijaohjauksen laatukyselyyn, jonka avulla keräämme palautetta  Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä toteutettavan opiskelijaohjauksen laadusta. 

 Kyselyn tausta ja tarkoitus

Opiskelijaohjauksen laatukyselystä saadun palautteen avulla kehitämme kliinisiä oppimisympäristöjämme ja niissä toteutettavaa opiskelijaohjausta. Kehittämistyön lisäksi opiskelijaohjauksen laatukyselyn vastauksia voidaan käyttää tutkimuksissa, joille haetaan asianmukaiset  Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tutkimusluvat. Lisäksi vastauksia tullaan käyttämään kansallisessa vertaisarvioinnissa eri sairaaloiden kesken.

Opiskelijapalautekysely koostuu taustatietojasi kartoittavista kysymyksistä sekä väittämistä, jotka liittyvät oppimisympäristöön, oppilaitoksen opettajan osuuteen harjoittelussa, opiskelijan ja potilaan väliseen suhteeseen sekä oppimiseen harjoittelussa. Kyselylomake pitää sisällään seuraavat mittarit:

  • Clinical Learning Environment and Supervision + Teacher -Scale © Saarikoski M. 2002, Saarikoski M. et al. 2008, Strandell-Laine C. 2019
  • Student-Patient Relationship -Scale © Suikkala A. 2019
  • Oppiminen harjoittelussa -mittari © Valtakunnallinen opiskelijaohjauksen kehittämisverkosto ValOpe 2019

 Vastaamisen vapaaehtoisuus

Opiskelijaohjauksen laatukyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Voit kieltäytyä vastaamasta kyselyyn tai keskeyttää vastaamisen syytä ilmoittamatta ilman, että se vaikuttaa asemaasi opiskelijana Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä. Vastaamalla kyselyyn annat suostumuksesi sille, että vastauksiasi käytetään myös tutkimus- ja vertaisarviointitarkoituksessa.

 Kyselyyn vastaaminen

Pyydämme Sinua vastaamaan opiskelijapalautekyselyyn viimeisellä harjoitteluviikolla loppuarvioinnin jälkeen. Kyselyyn pääset tämän sivun lopussa olevasta linkistä. Kyselyyn ei voi palata, joten vastaathan kysymyksiin yhdellä kerralla.

 Vastaamisen mahdolliset hyödyt ja haitat

On mahdollista, että opiskelijaohjauksen laatukyselyyn vastaamisesta ei ole Sinulle hyötyä. Vastaamalla voit kuitenkin vaikuttaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen  Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä sekä kansallisesti. Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa noin 20 minuuttia.

 Kyselyn toteuttaja

 Kyselyn kokonaisuudesta ja sen teknisestä toteutuksesta vastaa  Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä.

 Tietojen luottamuksellisuus ja tietosuoja

Opiskelijaohjauksen laatukysely toteutetaan sähköisesti, suojattua yhteyttä käyttäen siten, että Sinua ei voida tunnistaa vastauksestasi. Suojattua yhteyttä käyttäen annettavat vastaukset ovat täysin anonyymejä eikä vastaamisen yhteydessä kerätä vastaajan IP- tai sähköpostiosoitetta. Kaikki opiskelijaohjauksen laatukyselyn aikana kerättävät tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja turvallisesti ilman nimeäsi tai muita tietoja henkilöllisyydestäsi. Rekisterinpitäjänä toimii  Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, PL 42,30101 Forssa.  

Opiskelijaohjauksen laatukyselyn tulokset raportoidaan osana laajempaa kokonaisuutta siten, ettei Sinua voida tunnistaa. 

 Lisätietoja kyselystä

Muistathan, että voit aina antaa palautetta harjoitteluyksikköösi myös suullisesti. Jos Sinulla on kysyttävää opiskelijaohjauksen laatukyselystä, voit olla yhteydessä kyselyn yhteyshenkilöön:

Riitta-Liisa Konttinen
hoitotyön asiantuntija
FSHKY, hallinto
riitta-liisa.konttinen(at)fshky.fi 

Kiitos palautteestasi!

Opiskelijaohjauksen laatukysely