Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 

Tervetuloa opiskelemaan FSHKY:ään!

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY) tarjoaa sosiaali- ja terveysalan opiskelijalle monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia oppimisympäristöjä Lounais-Hämeen alueella.

Mikä FSHKY on?

Lounais-Hämeen kansanterveystyön ky. (1973) ja Lounais-Hämeen aluesairaala (1950) yhdistyivät v. 2001 hallinnollisesti uudeksi terveydenhuoltoalueeksi, Forssan seudunterveydenhuollon kuntayhtymäksi, joka itsenäisesti tuotti ja hankki tarvitsemansaterveydenhuollon palvelut. FSTKY:llä oli toimipisteitä 5 kunnassa ja henkilöstössä n. 560 työntekijää. Toimintaperiaatteena oli hajautetut lähipalvelut ja keskitetyt erikoispalvelut.

1.1.2014 FSTKY:stä tuli Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä eli FSHKY. FSHKY vastaa noin 34 000 asukkaan perusterveydenhuollon palveluista, peruserikois-sairaanhoidon palveluiden tuottamisesta, vaativan ja erityistason erikoissairaanhoidon palveluiden tilaamisesta (lähin yhteistyökumppani Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri), ympäristöterveydenhuollosta (myös Someron osalta), päihdehuollon- sekä perheneuvolapalveluista ja seudun koulupsykologi ja -kuraattoripalveluista / koordinoinnista sekä sosiaalipalveluista. Nyt henkilöstöä on n. 1 200.

Koko FSHKY:ssä, Kanta-Hämeen shp:ssä ja alueen vanhustenlaitoshoidossa on yhteinen sähköinen tietojärjestelmä (Lifecare).

FSHKY:ssä on käytössä:

 

Sivu päivitetty: 04.12.2019
 
 
 
login Synergia Foxy