Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Palaute harjoittelujaksostasi on tärkeä

FSHKY:ssä on käytössä systemaattinen opiskelijapalaute.

Työyhteisössä annettavan palautteen merkitys on suuri sekä yhteisön itsensä että siellä olevien opiskelijoiden kannalta. FSHKY haluaa kehittyä jatkuvasti ja olla kilpailukykyinen oppimisympäristönsä ja opiskelijaohjauksen antajana.

Palautejärjestelmä sisältää jatkuvan palautteen keräämisen sähköisesti, sen käsittelyn, raportoinnin ja hyödyntämisen. Järjestelmän avulla saadaan FSHKY:ssä ohjattua harjoittelua suorittavien opiskelijoiden kokemukset ja tarpeet esille hyvän laadun takaamiseksi.

Opiskelijoilta saatava yhtenäinen vertailtavissa oleva palaute viestittää esimiehille sekä opiskelijaohjaajille opiskelijaohjaukseen liittyviä kehittämishaasteita. Tavoitteena on, että palautteet ohjaavat opiskelijaohjauksen laadukkuutta ja monipuolisuutta.

Osastolla tehdään tarvittavat kehittämissuunnitelmat saadun palautteen pohjalta. Osana harjoittelun laadun kehittämistyötä tulokset raportoidaan myös oppilaitoksiin, jotka järjestävät vuosittain opiskelijaohjaajille ohjaustaitoja tukevia koulutuksia.

Palautteen avulla pystymme myös tukemaan mahdollisimman hyvin opiskelijoita saavuttamaan sosiaali- ja terveysalan nykyiset ja tulevat vaativat ja haastavat ammattitaitovaatimukset.

Pyydämme Sinua, joka olet ollut harjoittelujaksolla arvioimaan kyselylomakkeen avulla viimeisellä harjoitteluviikolla työssä oppimisen/ohjatun harjoittelun jaksoasi. Osallistuminen on vapaaehtoista, mutta vastaamalla voit vaikuttaa ohjauksen tulevaan laatuun.

Palautelomake

 

Sivu päivitetty: 03.02.2020
 
 
 
login Synergia Foxy