Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 

Yksityiset sosiaalialan palveluntuottajat

Sosiaali- ja terveysalalla toimii myös yksityisiä yrityksiä ja järjestöjä, joilta asiakas voi hankkia palveluja joko itse suoraan tai joilta FSHKY ostaa palveluja asiakkaille. Yksityiset palvelut täydentävät julkisia palveluja ja tarjoavat niille vaihtoehtoja.

Sosiaalialan yksityisen palveluntuottajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus FSHKY:lle ennen toiminnan aloittamista. Terveyspalvelujen tuottaminen sekä ympärivuorokautisesti toimivien sosiaalipalvelujen tuottaminen on aina luvanvaraista. FSHKY pitää rekisteriä alueellaan toimivista yksityisistä palveluista.

Yksityisten sosiaalipalvelujen lakisääteinen valvontavelvoite (922/2011) 6§ kuuluu Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle. Hyvinvointikuntayhtymä ohjaa, neuvoo ja valvoo omalla alueellaan toimivia ympärivuorokautisia palveluntuottajia, ilmoituksenvaraisia palveluntuottajia ja kotipalvelujen tukipalvelujen tuottajia. Päävastuu ohjauksesta ja valvonnasta on FSHKY:llä riippumatta siitä, ostaako kuntayhtymä itse yksiköstä palvelua vai ei. Hyvinvointikuntayhtymässä yksityisten palveluntuottajien ohjausta, valvontaa ja neuvontaa toteuttaa sosiaalihuollon kehittämispäällikkö.

Valvontasuunnitelma 2017-2018 

 
 
 

Sivu päivitetty: 17.10.2017
 
 
 
login Synergia Foxy